Ключові питання підготовки здобувачів загальної середньої освіти до ЗНО з математики

24 березня 2021 року в режимі онлайн-зв’язку на платформі  Google Meet для викладачів математики закладів фахової передвищої освіти області проведено семінар-тренінг на тему «Ключові тенденції та чинники розвитку шкільної математичної освіти. Сучасна підготовка до ЗНО-2021 з математики».

Відкрив семінар-тренінг Шайнюк Юрій Чеславович, заступник директора з  питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти ТОКІППО, який  ознайомив учасників заходу  із  порядком проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО  для випускників, які у 2021 році завершують курс повної загальної середньої освіти. Особливу увагу доповідач звернув на формат, терміни та умови проведення атестації, права та обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання, офіційні інформаційні ресурси. Юрій Чеславович  повідомив про можливість участі здобувачів освіти у пробному тестуванні, що дасть змогу учасникам завчасно ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, навчитися працювати з тестовими зошитами та бланками відповідей, спробувати розподіляти час на виконання тестів різної складності. Також доповідач надав учасникам статистичну інформацію про кількісний склад зареєстрованих учасників ДПА відповідно рівню його складання.

У ході проведення заходу учасники розглянули ряд актуальних питань, які стосувались шляхів підготовки студентів закладів  фахової передвищої освіти  до  ДПА з математики у 2021 році у форматі ЗНО.

Про ключові особливості підготовки студентів закладів передвищої фахової освіти до складання ДПА у формі ЗНО з математики розповіла учасникам методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна. Методист ознайомила викладачів  із загальними характеристиками сертифікаційних робіт рівня стандарту (субтесту) та профільного рівня, програмою  зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які мають бажання здобувати вищу освіту; критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Тетяна Георгіївна звернула увагу колег на організацію повторення вивченого та зупинилась на методичних підходах підготовки учнів до успішного складання ДПА з математики. На прикладах завдань минулорічних сесій ЗНО з математики методист зазначила ключові акценти, на які потрібно звернути увагу  учасників,  щоб уникнути прикрих помилок під час тестування. Спікер запропонувала ряд задач, які викликають особливі труднощі у випускників. Викладачі спільно аналізували пропонований навчальний контент, давали оцінку наданим розв’язкам, робили висновки.

Для успішного складання ДПА/ЗНО велике значення має не лише високий рівень володіння навчальним матеріалом, але й психологічна готовність випускників до участі в іспиті. Завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук Кавецький Віктор Євгенович звернув увагу учасників на психологічні чинники в забезпеченні готовності учнів та формування досвіду забезпечення психологічної готовності учнів до складання ЗНО; вміння використовувати психологічні знання в роботі з учнями. Учасники семінару обговорили основні чинники, з якими зустрічаються випускники під час підготовки та у ході складання зовнішнього незалежного оцінювання, виробили ряд рекомендацій щодо ймовірних шляхів формування  психологічних якостей, умінь і навичок у здобувачів освіти, які сприятимуть підвищенню ефективності підготовки та проходження ЗНО.

Стельмащук  Людмила Володимирівна, голова методичного об’єднання викладачів математики фахової передвищої освіти, викладач відокремленого структурного підрозділу “Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”, кандидат фізико-математичних наук, звернула увагу учасників на формування рефлексивних здібностей для забезпечення високої продуктивності інтелектуальної  діяльності викладача за рахунок активізації особистісних ресурсів та рефлексивної діяльності, системи особистісних рефлексивних умінь, системи завдань особистості на саморозвиток.

Захід пройшов у формі відкритого діалогу: учасники  ставили організаторам запитання, активно обговорювали ефективні підходи до організації навчального процесу з математики, обмінювались   думками. У ході дискусії викладачі отримали вичерпні відповіді на проблемні запитання.

Матеріали семінару-тренінгу розміщено у віртуальному методичному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти