Тернопільський обласний комунальний Інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут) є навчально-методичною, науково-методичною установою, навчальним закладом післядипломної педагогічної освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, віднесений до вищого навчального закладу III рівня акредитації, який здійснює навчально-методичну, науково-методичну роботу, спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Інститут є невід’ємною складовою частиною системи післядипломної педагогічної освіти України.

Основними напрямами діяльності Інституту є:

Головною метою діяльності Інституту є методологічне, теоретичне та науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти області, підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів та педагогічних працівників освіти, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі навчання і виховання, їх впровадження у практику освітньої системи, організація безперервної післядипломної освіти, удосконалення професійної майстерності, педагогічної та психологічної культури.

 

Основними завданнями Інституту є: