logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Формування ключових компетентностей педагогічних працівників щодо формування виховного середовища закладу освіти

Формування ключових компетентностей педагогічних працівників щодо формування виховного середовища закладу освіти

«Від правильного виховання дітей
залежить добробут усього народу»
Джон Локк

19 листопада 2021 року в Тернопільському ОКІППО відбувся тренінг для педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Формування ключових компетентностей педагогічних працівників щодо створення виховного середовища закладу освіти». Захід спрямований на підвищення професійного рівня педагогів та їх особистісне зростання, вдосконалення педагогічних компетентностей щодо  планування діяльності закладу освіти в умовах змін; створення виховного середовища закладу освіти, корпоративної культури; мотивації;  роботи в  команді, менеджменту 4:0. Організатори заходу: Світозара Хома, завідувач центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти та методисти центру: Зоряна Борисюк, Оксана Сесик, Оксана Сидорська. У ході тренінгу учасники акцентували свою увагу на  поняттях ключових компетентностях та наскрізних вміннях сучасного освітнього процесу. Велике і складне завдання сучасної школи – допомогти учнівській молоді правильно зорієнтуватися у виборі цінностей, які сприятимуть виробленню стійкого імунітету до негативних форм життя, формуватимуть уміння відрізняти прекрасне від потворного, піднесене від низького у всіх сферах життя. Кінцевий результат ціннісного навчання – не знання, а формування аксіологічного світогляду, здатності оперувати ціннісними категоріями. Власне, ідея Нової української школи передбачає освіту майбутнього, яка ґрунтується на формуванні компетентностей та вихованні на цінностях. Саме цю важливу проблему обговорили учасники тренінгу та визначили базові цінності виховання у Новій українській школі: любов, повага до інших, гідність, відповідальність, совість, свобода, толерантність, справедливість, рівноправ’я, ініціативність (модератор – Зоряна Борисюк).

Життєві цінності дуже важливі, тому що вони допомагають формувати характер, наші стосунки, бажання, поведінку, прийняття рішень і, зрештою, нас самих. Тому не визначивши їх, неможливо зробити життя таким, як ми хочемо, оскільки для нього просто не буде фундаменту. Часом навіть найцілеспрямованіша людина може не відразу з’ясувати, що для неї є найголовнішим у житті, а що – другорядним. Відповідно не завжди загальновизначені цінності співпадають із особистими. Адже наші життєві цінності – це внутрішній компас, за яким ми звіряємо кожен крок по життєвій дорозі. Коли є певні тверді переконання, нам легше зважувати варіанти і знаходити правильне рішення – адже життєві цінності людини служать їй опорою, і, сповідуючи їх, незалежно від обставин, ми починаємо жити більш повноцінним і продуктивним життям. Над цими та іншими питаннями розмірковували учасники тренінгу, виконуючи багатоетапну вправу «Самопізнання. Мої цінності» та  прослухали інформаційне повідомлення «Формування життєвих цінностей дітей та учнівської молоді у Новій українській школі» (модератор – Оксана Сесик).

Виховний простір поряд з виховною системою є необхідним і ефективним механізмом особистісного розвитку. «Проблема виховання особистості є однією з найбільш актуальних проблем в сучасних умовах розвитку освіти», –  ось про що йшла мова  в основній частині тренінгу.  Учасники виконали цікаву, інтерактивну вправу «Стратегічне планування діяльності в умовах змін: як, що, хто, коли»; проведено рольову гру «Проектування цілісного виховного середовища» і вправу «Рефреймінг» (модератор – Світозара Хома).

На завершення заходу було порушено не менш важливу тему щодо формування виховного середовища «Інноваційні підходи у вихованні обдарованих дітей»; розкрито сутність та значення інноваційних підходів до виховання учнівської молоді в сучасних умовах. Учасники виконали вправи, розглянули педагогічні ситуації, поділилися власними думками та досвідом роботи з питань виховання обдарованої учнівської молоді (модератор – Оксана Сидорська).  

Освітній процес залежить від особистостей – і тих, хто навчає, і тих, хто вчиться. Їх творча активність, нетрадиційне мислення, прагнення до новаторства і, врешті, інноваційний потенціал – обов’язкова умова розвитку освіти та її прогресу в цілому. Сучасна школа повинна стати осередком культурно-освітнього середовища, що передбачає підвищення загальної культури усіх її суб’єктів. Статус Нової української школи ґрунтується не лише на здобутих знаннях, а й на здатності створювати нове, орієнтуватися на засвоєння умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті та громадянській позиції. Дякуємо усім учасникам за активність, уважність, цікавий діалог, цінні ідеї, якими ділилися протягом заходу.

Останні новини