logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Формування ключових компетентностей задля  розв’язання еколого-енергетичних проблем сучасного суспільства  шляхом біоенергетики та  біодинаміки

Формування ключових компетентностей задля розв’язання еколого-енергетичних проблем сучасного суспільства шляхом біоенергетики та біодинаміки

Соціальні очікування в області освіти пов’язані з формуванням ключових компетентностей школярів, які забезпечують їм здатність вирішувати складні завдання в різних сферах життєдіяльності: пізнавальній, комунікативній, творчій, суспільно-політичній, дозвільній, професійній, в умінні будувати власну життєву перспективу. Процеси, що відбуваються в освіті, передбачають формування всебічно розвиненої, активної, ділової особистості, спроможної самореалізувати, самовизначити себе, а кінцевим результатом такої діяльності її є власна життєва компетентність.

У зв’язку з цим 17 вересня 2021 року лабораторією науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО проведено обласний онлайн-тренінг на тему: «Формування ключових компетентностей задля розв’язання еколого-енергетичних проблем сучасного суспільства шляхом біоенергетики та  біодинаміки».

Під час заходу вчителі природничих дисциплін та трудового навчання ознайомилися з актуальними еколого-енергетичними проблемами сучасного суспільства, теоретичними і практичними аспектами організації інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти щодо їх розв’язання;  удосконалили вміння застосовувати основні форми, методи і прийоми освітньо-виховної роботи для формування ключових компетентностей здобувачів освіти задля розв’язання еколого-енергетичних проблем шляхом біоенергетики та біодинаміки.

Вітання від адміністрації інституту учасникам тренінгу висловила Людмила Андріївна Кучер, модератор заходу, методист, в. о. завідувача лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО та ознайомила освітян області з особливостями формування інноваційного освітнього простору як засобу підвищення якості екологічної освіти, провела майстер-клас «Прикладні аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі викладання дисциплін природничої галузі», продемонструвала міні-презентацію «Інтегрований підхід до розв’язання еколого-енергетичних проблем суспільства як засіб формування ключових компетентностей школярів», а також організувала практикум «Дослідницька діяльність здобувачів освіти як один з аспектів реалізації наскрізних змістових ліній».

Василь Ярославович Гайда, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО, залучив учителів природничих дисциплін та трудового навчання до практикуму «Особливості формування самоосвітньої компетентності на засадах сталого розвитку».

Методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО, Зоряна Петрівна Миколів, провела майстер-клас на тему «Біодинаміка як один з аспектів дослідницької та експериментальної  діяльності в закладах загальної середньої освіти» та забезпечила технічну підтримку заходу.

На завершення роботи для обміну думками учасникам обласного онлайн-тренінгу було запропоновано вправу «Правило руки».

Інформацію про захід та методичні рекомендації буде розміщено на сайті лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО.

 Висловлюємо щиру вдячність за активну взаємодію, плідну співпрацю й високо інтелектуальну атмосферу доповідачам та учасникам обласного онлайн-тренінгу.

Останні новини