logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Про засідання проблемної  групи  «Ознайомлення зі змістом Державного стандарту базової середньої освіти (2020): особливості реалізації положень щодо мовно-літературної освітньої галузі»

Про засідання проблемної групи «Ознайомлення зі змістом Державного стандарту базової середньої освіти (2020): особливості реалізації положень щодо мовно-літературної освітньої галузі»

22 жовтня 2021 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено засідання проблемної групи «Ознайомлення зі змістом Державного стандарту базової середньої освіти (2020): особливості реалізації положень щодо мовно-літературної освітньої галузі» (для участі у заході було зареєстровано майже 30 консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які здійснюють науково-методичний супровід діяльності учителів  української словесності; творчих учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області).

Мета заходу – ознайомити учителів-словесників з метою, ціннісними орієнтирами, циклами базової середньої освіти, обов’язковими результатами навчання української мови і літератури учнів 5 – 9 класів; з’ясувати мету мовно-літературної освітньої галузі, шляхи її реалізації; презентувати компетентнісний потенціал мовно-літературної освіти учнів  5 – 6 та 7 – 9 класів (уміння і ставлення через призму ключових компетентностей); окреслити загальні і конкретні результати, орієнтири для оцінювання  обов’язкових результатів учнів 5 – 6 та 7 – 9 класів у мовно-літературній освітній галузі за Державним стандартом базової середньої освіти (2020); спонукати словесників поповнювати педагогічну скарбничку необхідними для реалізації нових стандартів мовно-літературної освіти дидактичними матеріалами; розвивати уміння використовувати Державний стандарт базової середньої освіти (2020) для побудови конспектів компетентнісних уроків української мови і української літератури у 5 класі Нової української школи.

На організаційно-мотиваційному етапі роботи учасників заходу було ознайомлено з метою засідання проблемної групи, регламентом роботи та специфікою оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах Нової української школи (Ольга Когут, заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій Тернопільського ОКІППО,    кандидат філологічних наук, доцент).

У рамках акцентуаційно-актуалізаційного етапу  члени засідання проблемної групи опрацювали інформацію про загальні і конкретні результати, орієнтири щодо оцінювання   навчальних досягнень учнів згідно з вимогами до обов’язкових  результатів навчання учнів 5 – 6 та 7 – 9 класів у мовно-літературній освітній галузі  (українська мова, українська література) за Державним стандартом базової  середньої освіти (2020) за презентації Майї Кондирєвої (методиста відділу  методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів  Тернопільського ОКІППО). А під час реалізації когнітивно-корекційного етапу було розглянуто специфіку оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з української мови і літератури, а саме: взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів (зокрема художніх текстах, медіатекстах) та використання її для збагачення власного досвіду; висловлення думок, почуттів і ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема інтерпретація літературних творів українських і зарубіжних письменників; взаємодія з іншими особами у цифровому середовищі, дотримання норм  літературної мови; дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними та літературними явищами, їх  аналіз.

На інтеграційно-формувальному етапі педагогам було запропоновано мінітренінг «Методичні лоції на ресурсах інтернет-простору для учителів- словесників, які реалізуватимуть основні положення  Державного стандарту базової середньої освіти (2020) у 5 – 6 та 7 – 9 класах».

На завершення роботи на узагальнювально-рефлексивному етапі для обміну думками учасникам заходу було запропоновано практичну роботу «Методичне підґрунтя використання положень Державного стандарту базової середньої освіти (2020) для побудови компетентнісного уроку української мови і української літератури у 5 класі» та проєкт методичних рекомендацій учасникам заходу щодо порушеного питання.

Технічний супровід проведення засідання проблемної групи здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Оксана Мочук.

Інформацію про проведений захід, методичні рекомендації буде розміщено на блозі «Паланка словесника», а також – покликання, за яким можна переглянути відеозапис круглого столу на ютуб-каналі.

Останні новини