Контакти

Адреса інституту:

46027, м. Тернопіль, вул. Громницького, 1,

тел., факс: (0352) 43-57-83,

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ

(admin@ippo.edu.te.ua)

Петровський Олександр Миколайович директор 
o.petrovskyj@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Когут Ольга Іванівна заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій 
oi.kogut@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Вітенко Ігор Михайлович заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва 
i.vitenko@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Мисик Володимир Святославович заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи 
v.mysyk@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 53-39-61
Шайнюк Юрій Чеславович заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
yu.shajnyuk@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-85

КАНЦЕЛЯРІЯ
тел. (0352) 43-57-83

Людкевич Надія Василівна завідувач канцелярії
n.ludkevych@ippo.edu.te.ua
Цебринська Вікторія Станіславівна секретар
v.tsebrynska@ippo.edu.te.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
тел. (0352) 53-39-62

Ящишин Ірина Василівна методист, завідувач відділу
i.yaschyshyn@ippo.edu.te.ua
Гончар Марина Михайлівна методист
m.gonchar@ippo.edu.te.ua
Волоська Оксана Михайлівна методист
o.voloska@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ, КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
тел. (0352) 43-57-83

Соболяк Любов Євгенівна методист, завідувач відділу (координація діяльності методичних служб області)
l.sobolyak@ippo.edu.te.ua
 Куриш Оксана Степанівна  методист (опорні школи, профільне навчання, виховна програма з протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життяю Громадянська позиція”, проекти)

o.kurysh@ippo.edu.te.ua

Барська Неля Петрівна методист (кадрові питання)
n.barska@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
тел. (0352) 43-57-82

Букавин Іван Ярославович методист, завідувач відділу (історія, правознавство)
i.bukavyn@ippo.edu.te.ua
Кондирєва Майя Миколаївна методист (українська мова, українська література)
m.kondyrjeva@ippo.edu.te.ua
Уруська Лідія Володимирівна методист (англійська мова)
l.uruska@ippo.edu.te.ua
Пакуляк Ірина Ігорівна методист (німецька мова, французька мова)
i.pakulyak@ippo.edu.te.ua
Боруцька Лідія Степанівна методист (зарубіжна література, мови національних меншин)
l.zinevych@ippo.edu.te.ua
Пришляк Ірина Михайлівна методист (математика)
i.pryshlyak@ippo.edu.te.ua
Іванюк Тетяна Георгіївна метолдист (математика)
t.ivanyuk@ippo.edu.te.ua
Гайда Василь Ярославович методист (фізика, астрономія)
v.gajda@ippo.edu.te.ua
Мартинюк Лідія Олександрівна методист (хімія)
l.martynyuk@ippo.edu.te.ua
Турчин Ольга Василівна методист (біологія)
o.turchyn@ippo.edu.te.ua
Хом’як Лілія Ярославівна методист (географія, екологія, економіка)
l.homyak@ippo.edu.te.ua
Саранчук Наталія Романівна методист (предмети художньо-естетичного циклу)
n.saranchuk@ippo.edu.te.ua
Єднак Галина Михайлівна методист (фізична культура)
g.jednak@ippo.edu.te.ua
Олендер Ірина Орестівна методист (основи здоров’я)
i.olender@ippo.edu.te.ua
Фука Микола Михайлович методист (трудове навчання, технології та креслення)
m.fuka@ippo.edu.te.ua

ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83, (0352) 53-39-61

Хома Світозара Олегівна методист, завідувач центру (методисти РМК, ММК, ОТГ, директори, методисти та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, керівники гуртків навчальних закладів, учнівського об’єднання «Авангард»)
s.khoma@ippo.edu.te.ua
Сесик Оксана Олегівна методист (педагоги-організатори, класні керівники 7-8 класів, забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання)
o.sesyk@ippo.edu.te.ua
Фука Микола Михайлович методист («Захист Вітчизни», військово-патріотичне виховання, керівники гуртків, клубів військово-патріотичного виховання)
m.fuka@ippo.edu.te.ua
Голуб Марія Ярославівна методист (масові заходи, родинно-сімейне виховання)
m.golub@ippo.edu.te.ua
Куриш Оксана Степанівна методист (заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники 9-11 класів, куратори учнівського самоврядування, програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»)
o.kurysh@ippo.edu.te.ua
Мерещак Яніна Вікторівна методист (захист прав дитини, класні керівники 5-6 класів, програма «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»)
ya.mereshchak@ippo.edu.te.ua
Тимчишин Ольга Іванівна методист (правова освіта і виховання, літнє оздоровлення і відпочинок школярів)
o.tymchyshyn@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 53-39-59

Коненко Лариса Богданівна методист, завідувач відділу (початкова освіта)
l.konenko@ippo.edu.te.ua
Гоцко Галина Іванівна
методист (інклюзивна освіта)

 

Провозюк Галина Григорівна методист (дошкільні навчальні заклади)
g.provozyuk@ippo.edu.te.ua
Костенко Ольга Станіславівна

 

методист (школи-інтернати, громадсько-активні школи)
o.kostenko@ippo.edu.te.ua
Мороз Галина Петрівна

 

методист (групи продовженого дня)
g.moroz@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
тел. (0352) 43-57-85

Ханзель Жанетта Іванівна методист, завідувач відділу (професійний розвиток у виявленніобдарованості, навчанні, розвитку та вихованні творчої особистості дитини середнього та старшого шкільного віку; олімпіади, турніри, конкурси та інші творчі завдання)
zh.khanzel@ippo.edu.te.ua
Сидорська Оксана Ярославівна методист (професійний розвиток у виявленні обдарованості, навчанні,розвитку та вихованні творчої особистості дитини дошкільного віку та початкової освіти; олімпіади, турніри, конкурси та інші творчі завдання)
o.sydorska@ippo.edu.te.ua
Борисюк Зоряна Володимирівна методист (професійний розвиток у виявленні обдарованості, навчанні,розвитку та вихованні творчої особистості дитини дошкільного віку та початкової освіти; олімпіади, турніри, конкурси та інші творчі завдання)
z.goshko@ippo.edu.te.ua

ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЗНО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ, ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
тел. (0352) 43-57-85

Онищук Людмила Зеновіївна методист, завідувач центру (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
l.onyschuk@ippo.edu.te.ua
Олійник Ольга Йосипівна методист (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
o.olijnyk@ippo.edu.te.ua
Салук Тетяна Богданівна оператор комп’ютерного набору
t.saluk@ippo.edu.te.ua

ЦЕНТР ІНФОРМАТИКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-63-60

Кривокульський Любомир Євстахович методист, завідувач центру
l.kryvokulskyj@ippo.edu.te.ua
Вельгач Андрій Володимирович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
velgandr@ippo.edu.te.ua
Олексюк Василь Петрович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
v.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Габрусєв Валерій Юрійович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
gabrusev@ippo.edu.te.ua
Тернопільський Олег Богданович методист
o.ternopilskyj@ippo.edu.te.ua
Вербіцька Марія Ярославівна методист
m.verbitska@ippo.edu.te.ua
Миколюк Лариса Михайлівна методист
l.mykolyuk@ippo.edu.te.ua
Переймибіда Віра Юріївна методист
v.perejmybida@ippo.edu.te.ua
Полева Раїса Павлівна методист
r.poleva@ippo.edu.te.ua

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
тел. (0352) 53-39-59

Коротюк Зоряна михайлівна методист, завідувач центру
z.korotyuk@ippo.edu.te.ua
Коростіль Марія Петрівна методист
m.korostil@ippo.edu.te.ua
Демидась Світлана Романівна методист
s.demydas@ippo.edu.te.ua

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
тел. (0352) 43-57-85

Сіньковська Інна Михайлівна бібліотекар, завідувач
i.sinkovska@ippo.edu.te.ua
Бабовал Надія Ростиславівна бібліотекар
n.baboval@ippo.edu.te.ua
Репешко Вадим Анатолійович бібліограф
v.repeshko@ippo.edu.te.ua
Янюк Іван Федорович бібліограф
i.yaniuk@ippo.edu.te.ua

БУХГАЛТЕРІЯ
тел. (0352) 43-57-83

Дроздовська Ольга Іванівна головний бухгалтер
o.drozdovska@ippo.edu.te.ua
Ірза Любов Миколаївна бухгалтер
l.irza@ippo.edu.te.ua
Свідерська Оксана Ярославівна економіст
v.repeshko@ippo.edu.te.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ
тел. (0352) 53-39-59

Борисяк Володимир Ількович помічник директора з АГП
Канак Ольга Антонівна завідувач гуртожитку
Учасники обласного фестивалю-конкурсу «Молитва за Україну» (стежте за оновленнями щодня): Номінація: «Духовна пісня»

Віртуальні методичні кабінети
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти