Контакти

Адреса інституту:

46027, м. Тернопіль, вул. Громницького, 1,

тел., факс: (0352) 43-57-83,

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ

(admin@ippo.edu.te.ua)

Петровський Олександр Миколайович директор 
o.petrovskyj@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Когут Ольга Іванівна заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій 
oi.kogut@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Вітенко Ігор Михайлович заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва 
i.vitenko@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Мисик Володимир Святославович заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи 
v.mysyk@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83
Шайнюк Юрій Чеславович заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
yu.shajnyuk@ippo.edu.te.ua
тел. (0352) 43-57-83

КАНЦЕЛЯРІЯ
тел. (0352) 43-57-83

Людкевич Надія Василівна завідувач канцелярії
n.ludkevych@ippo.edu.te.ua
Цебринська Вікторія Станіславівна діловод
v.tsebrynska@ippo.edu.te.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
тел. (0352) 53-39-62

Ящишин Ірина Василівна методист, завідувач відділу
i.yaschyshyn@ippo.edu.te.ua
Гончар Марина Михайлівна методист
m.gonchar@ippo.edu.te.ua
Волоська Оксана Михайлівна методист
o.voloska@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ, КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
тел. (0352) 43-57-83

Соболяк Любов Євгенівна методист, завідувач відділу (координація діяльності методичних служб області)
l.sobolyak@ippo.edu.te.ua
 Куриш Оксана Степанівна

методист (опорні школи, профільне навчання, виховна програма з протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життяю Громадянська позиція”, проекти)

o.kurysh@ippo.edu.te.ua

Барська Неля Петрівна методист (кадрові питання)
n.barska@ippo.edu.te.ua

 

 

 

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
тел. (0352) 43-57-83
Букавин Іван Ярославович методист, завідувач відділу (історія, правознавство)
i.bukavyn@ippo.edu.te.ua
Кондирєва Майя Миколаївна методист (українська мова, українська література)
m.kondyrjeva@ippo.edu.te.ua
Уруська Лідія Володимирівна методист (англійська мова)
l.uruska@ippo.edu.te.ua
Пакуляк Ірина Ігорівна методист (німецька мова, французька мова)
i.pakulyak@ippo.edu.te.ua
Боруцька Лідія Степанівна методист (зарубіжна література, мови національних меншин)
l.zinevych@ippo.edu.te.ua
Пришляк Ірина Михайлівна методист (математика)
i.pryshlyak@ippo.edu.te.ua
Іванюк Тетяна Георгіївна метолдист (математика)
t.ivanyuk@ippo.edu.te.ua
Гайда Василь Ярославович методист (фізика, астрономія)
v.gajda@ippo.edu.te.ua
Мартинюк Лідія Олександрівна методист (хімія)
l.martynyuk@ippo.edu.te.ua
Турчин Ольга Василівна методист (біологія)
o.turchyn@ippo.edu.te.ua
Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна методист (географія, екологія, економіка)
l.homyak@ippo.edu.te.ua
Саранчук Наталія Романівна методист (предмети художньо-естетичного циклу)
n.saranchuk@ippo.edu.te.ua
Єднак Галина Михайлівна методист (фізична культура)
g.jednak@ippo.edu.te.ua
   
   
ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Хома Світозара Олегівна методист, завідувач центру (методисти РМК, ММК, ОТГ, директори, методисти та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, керівники гуртків навчальних закладів, учнівського об’єднання «Авангард»)
s.khoma@ippo.edu.te.ua
Голуб Марія Ярославівна методист (масові заходи, родинно-сімейне виховання)
m.golub@ippo.edu.te.ua
Волянюк Борис Олексійович методист (забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання)
b.volyanyuk@ippo.edu.te.ua
Рудник Ірина Ігорівна методист (захист прав дитини, класні керівники 5-6 класів, програма «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»)
i.rudnyk@ippo.edu.te.ua
Сесик Оксана Олегівна методист (педагоги-організатори, класні керівники 7-8 класів)
o.sesyk@ippo.edu.te.ua
Мудрик Лілія Євгенівна методист (морально-духовне виховання, предмет “Основи християнської етики”)
l.mudryk@ippo.edu.te.ua
Трофимчук Василь Іванович методист (цивільний захист)
v.trofymchuk@ippo.edu.te.ua
   
   
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Коненко Лариса Богданівна методист, завідувач відділу (початкова освіта)
l.konenko@ippo.edu.te.ua
   
   
   
   
   
Олексишин Анастасія Богданівна методист
a.oleksyshyn@ippo.edu.te.ua
 
   
   
   
ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЗНО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ, ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
тел. (0352) 43-57-83
Онищук Людмила Зеновіївна методист, завідувач центру (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
l.onyschuk@ippo.edu.te.ua
Олійник Ольга Йосипівна методист (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
o.olijnyk@ippo.edu.te.ua
Янюк Іван Федорович методист (видавнича діяльність)
i.yaniuk@ippo.edu.te.ua
   
ЦЕНТР ІНФОРМАТИКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кривокульський Любомир Євстахович методист, завідувач центру
l.kryvokulskyj@ippo.edu.te.ua
Вельгач Андрій Володимирович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
velgandr@ippo.edu.te.ua
Олексюк Василь Петрович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
v.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Габрусєв Валерій Юрійович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
gabrusev@ippo.edu.te.ua
Мочук Оксана Богданівна методист
o.mochuk@ippo.edu.te.ua
Дерев’яна Тетяна Романівна методист
t.dereviana@ippo.edu.te.ua
Вербіцька Марія Ярославівна методист
m.verbitska@ippo.edu.te.ua
Миколюк Лариса Михайлівна методист
l.mykolyuk@ippo.edu.te.ua
Переймибіда Віра Юріївна методист
v.perejmybida@ippo.edu.te.ua
   
Миць Олег Володимирович фахівець
o.myts@ippo.edu.te.ua
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
тел. (0352) 43-57-83
Коротюк Зоряна михайлівна методист, завідувач центру
z.korotyuk@ippo.edu.te.ua
Коростіль Марія Петрівна методист
m.korostil@ippo.edu.te.ua
Демидась Світлана Романівна методист
s.demydas@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кавецький Віктор Євгенович завідувач, доцент, кандидат педагогічних наук
v.kavetskyj@ippo.edu.te.ua
Вихрущ Анатолій Володимирович професор, доктор педагогічних наук
Жизномірська Оксана Ярославівна доцент, кандидат психологічних наук
o.zhyznomirska@ippo.edu.te.ua
Яковишин Руслан Ярославович доцент, кандидат педагогічних наук
r.yakovyshyn@ippo.edu.te.ua
Сіткар Віктор Ілліч доцент, кандидат психологічних наук
v.sitkar@ippo.edu.te.ua
Кузьма Ірина Ігорівна викладач, кандидат педагогічних наук
   
Гах Сніжана Богданівна методист кафедри
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Брик Роман Степанович завідувач, доцент, кандидат педагогічних наук
r.bryk@ippo.edu.te.ua
Щербяк Юрій Адамович професор, доктор педагогічних наук
   
Городецька Оксана Володимирівна викладач, кандидат педагогічних наук
o.gorodetska@ippo.edu.te.ua
   
Мартинів Марія Андріївна методист кафедри
m.martyniv@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА ЗМІСТУ І МЕТОДИК НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
тел. (0352) 43-57-83
Черняк Володимир Максимович завідувач, професор, доктор біологічних наук
v.chernyak@ippo.edu.te.ua
   
   
Лопатка Ганна Федорівна доцент, кандидат біологічних наук
g.lopatka@ippo.edu.te.ua
Олексюк Олеся Романівна викладач, кандидат педагогічних наук
o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
   
Сокол Мар’яна Олегівна викладач, кандидат філологічних наук
m.sokol@ippo.edu.te.ua
Смерека Галина Іванівна методист кафедри
g.smereka@ippo.edu.te.ua
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
тел. (0352) 43-57-83
Сіньковська Інна Михайлівна бібліотекар, завідувач
i.sinkovska@ippo.edu.te.ua
Гардаш Ольга Богданівна бібліотекар
o.gardash@ippo.edu.te.ua
Репешко Вадим Анатолійович бібліограф
v.repeshko@ippo.edu.te.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
тел. (0352) 43-57-83
Дроздовська Ольга Іванівна головний бухгалтер
o.drozdovska@ippo.edu.te.ua
Ірза Любов Миколаївна бухгалтер
l.irza@ippo.edu.te.ua
Свідерська Оксана Ярославівна економіст
v.repeshko@ippo.edu.te.ua
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ
тел. (0352) 43-57-83
Борисяк Володимир Ількович помічник директора з АГП
Канак Ольга Антонівна завідувач гуртожитку