Методичні рекомендації щодо організації роботи груп продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання та виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпечує врахування вікових особливостей учнів, їхній розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості для всебічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей.

Групи продовженого дня організовуються та функціонують відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України:

 • Постанова № 1121 від 5 жовтня 2009 року «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».
 • Лист № 1/9-503 від 18.07.2013  «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».
 • Наказ № 677 від 25 червня 2018 р. «Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти».

Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота й наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров’я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Основними завданнями групи продовженого дня є:

 • допомога учням в засвоєнні освітніх програм;
 • розвиток пізнавальних процесів і інтересів учнів;
 • формування навичок систематичної самостійної роботи, вміння застосовувати раціональні прийоми роботи над завданнями з різних навчальних предметів;
 • розвиток вміння планувати та ефективно використовувати свій вільний час;
 • формування гармонійної особистості кожного учня завдяки морально-етичному, художньо-естетичному, національно-патріотичному родинно-сімейному, екологічному вихованню;
 • зміцнення здоров’я учнів та забезпечення правильного фізичного розвитку за допомогою фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • формування комунікативної компетенції дітей;
 • згуртування дитячого колективу, виховання почуття взаємодопомоги.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року. Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років. У закладах загальної середньої освіти, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом, можуть утворюватися групи подовженого дня для учнів різних вікових груп.

Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти. Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати організацію:

 • прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших – четвертих класів;
 • харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
 • виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;
 • проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для очей.

Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо. План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником такого закладу.

Враховуючи особливості організації освітнього і виховного процесу в рамках Нової української школи, необхідно  ознайомити вихователів ГПД з новими нормативними документами щодо роботи в початковій школі, ініціювати спільне проведення засідань, методоб’єднань, тренінгів, майстер-класів вихователів груп продовженого дня та вчителів початкових класів.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти