Методичні рекомендації з проекту «Громадські ініціативи»

Гасло проекту: «Служіння українській нації – історичне покликання кожного українця».

Динамічні зміни в українському суспільстві, формування територіальних громад, поява опорних шкіл гостро ставлять завдання пошуку ефективних шляхів виховання нової генерації активних громадян на засадах цінностей демократичного суспільства – верховенстві прав і свобод людини, рівності і відповідальності за власне життя.

В умовах творення нової української школи завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського мислення, готова до інноваційної діяльності, спрямованої на успішну самореалізацію в суспільстві та особистому житті; з уміннями і навиками творення середовища, що ґрунтується на партнерстві та взаєморозумінні, повазі та взаємодопомозі. Враховуючи виклики і завдання часу започатковуємо обласний «Громадські ініціативи».

Учасники проекту:

Центр виховної роботи, громадянської освіти і захисту правд дитини ТОКІППО.

Куратори районних/ОТГ/ міських об’єднань старшокласників.

Лідери районних/ ОТГ/ міських, шкільних об’єднань учнівської молоді.

Педагогічні колективи, представники громади.

Координатор проекту: Куриш О.С., методист Центру виховної роботи, захисту прав дитини і громадянської освіти.

Мета проекту: створення організаційно – педагогічних умов навчання кураторів і лідерів учнівського самоврядування для подальшого розгортання ними широкомасштабної роботи на місцях (з учнями школи, батьками, представниками місцевих громад) з впровадження власних проектів.

Завдання проекту:

 • набуття знань та навиків проектної діяльності;

 • налагодження взаємодії і результативної комунікації лідерів учнівського самоврядування з шкільною і місцевою громадами;

 • формування та розвиток громадянських компетентностей в учасників проекту.

Шляхи реалізації проекту:

 • проведення навчальних семінарів – тренінгів для кураторів та лідерів учнівського самоврядування;

 • забезпечення консультаційно-методичного процесу створення та реалізації проектів на місцевому рівні;

 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед громад усіх рівнів (шкільної/ОТГ/районної/міської);

 • висвітлення процесу впровадження власних проектів на офіційних web – сторінках закладів – учасників проекту інших заходах (конференціях, семінарах тощо).

Очікуваний результат: Учасники проекту набудуть необхідних для лідера та активного громадянина умінь та навиків: впливати на організаційні процеси у школі та громаді, бути відповідальним та доводити справу до логічного кінця, створювати власні проекти та втілювати їх у життя.

План дій.

Січень 2017р. Школа управлінської майстерності. Тема: «Школа – влада – громада: взаємодія та розвиток». Представлення ідеї проекту «Громадські ініціативи».

Березень 2017р. Семінар-практикум на тему: Організація конструктивного навчання на засадах партнерства та співпраці.

Травень 2017. Веб-конференція

Учнівське самоврядування: шлях до демократичного управління закладом освіти.

Примірна тематика проектів:

«Великодні фестини»

Мета проекту: вивчення та примноження фольклорних традицій рідного краю, виявлення і заохочення до творчості обдарованої учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, залучення до організації змістовного відпочинку та спілкування молоді та представників місцевої громади.

«Видавництво громади»

Мета проекту: забезпечити інформування та обєднання громади шляхом створення газети (щоденного, тижневого, щомісячного інформаційного бюлетеня) громади, організації прес-центру волонтерів-журналістів та їх навчання.

«Наметове містечко»

Мета проекту: виховання рис патріотизму, любові до Батьківщини, формування ціннісних орієнтацій у дітей та підлітків; вивчення історичного минулого та сучасності, зацікавлення краєзнавчо-пошуковою роботою.

України шляхом пошукової діяльності.

«Планета здорового покоління»

Мета проекту: залучення до спільної справи молодь громади, формування здоров’язбережувальних компетентностей; пропагування активного способу життя

Примірний проект:

Культурно-мистецький проект «Великодні фестини».

Народна педагогіка багата на форми і засоби виховання ціннісних орієнтацій учнівської молоді на засадах фольклору, пісенних традицій та духовного мистецтва українців, які справедливо вважаються одними з найбагатших надбань культурної спадщини європейських націй.

Мета культурно-мистецького проекту: вивчення та примноження фольклорних традицій рідного краю, виявлення і заохочення до творчості обдарованої учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, залучення до організації змістовного відпочинку та спілкування молоді та представників місцевої громади.

Учасники проекту: школярі, вчителі, батьки, працівники клубу/будинку культури, представники церкви та місцевої громади.

Завдання:

 • навчати умінню планувати та залучати до спільної справи зацікавлених осіб громади, зокрема на громадських та благодійних засадах;

 • набувати навиків співпраці в громаді: школа-керівництво населеного пункту-церква;

 • розвивати та підтримати прагнення учнівської молоді до організації цікавого дозвілля;
 • створювати позитивне виховне середовище у школі та громаді;

 • вивчати місцевий фольклор: веснянки, гаївки, танці, хороводи, ігри та забави весняного циклу;

 • пропагувати народне фольклорне мистецтво шляхом розміщення відеозапису у Інтернет-просторі;

 • надіслати відеозапис виконання одної гаївки на конкурс проектів «Великодні фестини».

Шляхи реалізації проекту:

 • створення шкільного оргкомітету, забезпечення консультаційно-методичного процесу з представниками учнівської громади;

 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед громади усіх рівнів (шкільної/ОТГ/районної/міської);

 • створення плану дій та підбір відповідальних за ділянку роботи;

 • створення графіку підготовки заходу (репетиції, виготовлення атрибутики, приготування місця проведення фестивалю, ін.)

 • висвітлення процесу підготовки проведення заходу на офіційних web – сторінках закладів, інформаційних бюлетенях, місцевих ЗМІ.

Очікуваний результат: Проведення спільного заходу «Великодні фестини» спричиниться до налагодження співпраці та взаємодії школи, в особі учнівського самоврядування, місцевої влади, церкви, широкого загалу молоді та інших представників громади до збереження духовної та культурної спадщини, примноження фольклорних традицій рідного краю, організації змістовного дозвілля.