Методичні рекомендації з проекту «Громадські ініціативи»

Гасло проекту: «Служіння українській нації – історичне покликання кожного українця».

Динамічні зміни в українському суспільстві, формування територіальних громад, поява опорних шкіл гостро ставлять завдання пошуку ефективних шляхів виховання нової генерації активних громадян на засадах цінностей демократичного суспільства – верховенстві прав і свобод людини, рівності і відповідальності за власне життя.

В умовах творення нової української школи завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського мислення, готова до інноваційної діяльності, спрямованої на успішну самореалізацію в суспільстві та особистому житті; з уміннями і навиками творення середовища, що ґрунтується на партнерстві та взаєморозумінні, повазі та взаємодопомозі. Враховуючи виклики і завдання часу започатковуємо обласний «Громадські ініціативи».

Учасники проекту:

Центр виховної роботи, громадянської освіти і захисту правд дитини ТОКІППО.

Куратори районних/ОТГ/ міських об’єднань старшокласників.

Лідери районних/ ОТГ/ міських, шкільних об’єднань учнівської молоді.

Педагогічні колективи, представники громади.

Координатор проекту: Куриш О.С., методист Центру виховної роботи, захисту прав дитини і громадянської освіти.

Мета проекту: створення організаційно – педагогічних умов навчання кураторів і лідерів учнівського самоврядування для подальшого розгортання ними широкомасштабної роботи на місцях (з учнями школи, батьками, представниками місцевих громад) з впровадження власних проектів.

Завдання проекту:

 • набуття знань та навиків проектної діяльності;

 • налагодження взаємодії і результативної комунікації лідерів учнівського самоврядування з шкільною і місцевою громадами;

 • формування та розвиток громадянських компетентностей в учасників проекту.

Шляхи реалізації проекту:

 • проведення навчальних семінарів – тренінгів для кураторів та лідерів учнівського самоврядування;

 • забезпечення консультаційно-методичного процесу створення та реалізації проектів на місцевому рівні;

 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед громад усіх рівнів (шкільної/ОТГ/районної/міської);

 • висвітлення процесу впровадження власних проектів на офіційних web – сторінках закладів – учасників проекту інших заходах (конференціях, семінарах тощо).

Очікуваний результат: Учасники проекту набудуть необхідних для лідера та активного громадянина умінь та навиків: впливати на організаційні процеси у школі та громаді, бути відповідальним та доводити справу до логічного кінця, створювати власні проекти та втілювати їх у життя.

План дій.

Січень 2017р. Школа управлінської майстерності. Тема: «Школа – влада – громада: взаємодія та розвиток». Представлення ідеї проекту «Громадські ініціативи».

Березень 2017р. Семінар-практикум на тему: Організація конструктивного навчання на засадах партнерства та співпраці.

Травень 2017. Веб-конференція

Учнівське самоврядування: шлях до демократичного управління закладом освіти.

Примірна тематика проектів:

«Великодні фестини»

Мета проекту: вивчення та примноження фольклорних традицій рідного краю, виявлення і заохочення до творчості обдарованої учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, залучення до організації змістовного відпочинку та спілкування молоді та представників місцевої громади.

«Видавництво громади»

Мета проекту: забезпечити інформування та обєднання громади шляхом створення газети (щоденного, тижневого, щомісячного інформаційного бюлетеня) громади, організації прес-центру волонтерів-журналістів та їх навчання.

«Наметове містечко»

Мета проекту: виховання рис патріотизму, любові до Батьківщини, формування ціннісних орієнтацій у дітей та підлітків; вивчення історичного минулого та сучасності, зацікавлення краєзнавчо-пошуковою роботою.

України шляхом пошукової діяльності.

«Планета здорового покоління»

Мета проекту: залучення до спільної справи молодь громади, формування здоров’язбережувальних компетентностей; пропагування активного способу життя

Примірний проект:

Культурно-мистецький проект «Великодні фестини».

Народна педагогіка багата на форми і засоби виховання ціннісних орієнтацій учнівської молоді на засадах фольклору, пісенних традицій та духовного мистецтва українців, які справедливо вважаються одними з найбагатших надбань культурної спадщини європейських націй.

Мета культурно-мистецького проекту: вивчення та примноження фольклорних традицій рідного краю, виявлення і заохочення до творчості обдарованої учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, залучення до організації змістовного відпочинку та спілкування молоді та представників місцевої громади.

Учасники проекту: школярі, вчителі, батьки, працівники клубу/будинку культури, представники церкви та місцевої громади.

Завдання:

 • навчати умінню планувати та залучати до спільної справи зацікавлених осіб громади, зокрема на громадських та благодійних засадах;

 • набувати навиків співпраці в громаді: школа-керівництво населеного пункту-церква;

 • розвивати та підтримати прагнення учнівської молоді до організації цікавого дозвілля;
 • створювати позитивне виховне середовище у школі та громаді;

 • вивчати місцевий фольклор: веснянки, гаївки, танці, хороводи, ігри та забави весняного циклу;

 • пропагувати народне фольклорне мистецтво шляхом розміщення відеозапису у Інтернет-просторі;

 • надіслати відеозапис виконання одної гаївки на конкурс проектів «Великодні фестини».

Шляхи реалізації проекту:

 • створення шкільного оргкомітету, забезпечення консультаційно-методичного процесу з представниками учнівської громади;

 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед громади усіх рівнів (шкільної/ОТГ/районної/міської);

 • створення плану дій та підбір відповідальних за ділянку роботи;

 • створення графіку підготовки заходу (репетиції, виготовлення атрибутики, приготування місця проведення фестивалю, ін.)

 • висвітлення процесу підготовки проведення заходу на офіційних web – сторінках закладів, інформаційних бюлетенях, місцевих ЗМІ.

Очікуваний результат: Проведення спільного заходу «Великодні фестини» спричиниться до налагодження співпраці та взаємодії школи, в особі учнівського самоврядування, місцевої влади, церкви, широкого загалу молоді та інших представників громади до збереження духовної та культурної спадщини, примноження фольклорних традицій рідного краю, організації змістовного дозвілля.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти