Нормативна база

П’ятниця, 14 вересня 2012, 13:11

Завантажити Програма курсу «Громадянська освіта» // Історія України. − 2007. − №29-30. − С. 31-36.

Завантажити Програма курсів «Ми − громадяни України», «Вчимося бути громадянами» // − 2007. − №29-30. − С. 36-39.


Завантажити Перелік програм громадянознавчих курсів за вибором.
Завантажити Живи за правилами. Навчальна програма курсу за вибором для учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів.
Завантажити Права людини. Програма курсу за вибором для профільних класів.
Завантажити Права людини в Україні. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів (груп) суспільно-гуманітарного напряму.
Завантажити Історія держави і права України. Програма курсу за вибором для профільних класів.
Завантажити Еволюція влади. Програма курсу за вибором.
Завантажити Профільне навчання та до профільна підготовка учнів ЗНЗ з правознавства та інших суспільних дисциплін („Права людини”; „Досліджуючи гуманітарне право”; „Практичне право”; „Громадянська освіта”; „Ми – громадяни України”; „Вчимося бути громадянами”; „Європейські студії”.
Завантажити Громадянська освіта. Програма навчального курсу для учнів 11 класів ЗНЗ.


1. Концепція Громадянської освіти в школах України. Детальніше

2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Детальніше

3. Нормативне забезпечення громадянської освіти в школі. Збірник. Укладач: В.І. Уруський. Детальніше

4. Декларація прав дитини. Детальніше

5. Загальна декларація прав людини. Детальніше

6. Закон України Про інформаційні агенства. Детальніше

7. Закон України Про інформацію. Детальніше

8. Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Детальніше

9. Закон України Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів. Детальніше

10. Закон України Про державну таємницю. Детальніше

11. Закон України Про друковані ЗМІ. Детальніше

12. Закон України Про захист інформації. Детальніше

13. Закон України Про молодіжні та дитячі громадські організації. Детальніше

14. Закон України Про національний архівний фонд та архіви. Детальніше

15. Закон України Про об’єднання громадян. Детальніше

16. Закон України Про охорону дитинства. Детальніше

17. Закон України Про попередження насильства в сім’ї. Детальніше

18. Закон України Про рекламу. Детальніше

19. Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Детальніше

20. Закон України Про телебачення і радіомовлення. Детальніше

21. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Детальніше

22. Конвенція про права дитини. Детальніше

23. Конституція України. Розділ ІІ. Права.Свободи.Обов’язки. Детальніше

24. Цивільний кодекс України. Розділ ІІ. Неповнолітні. Детальніше