Опорна школа

 

Методичні рекомендації щодо перспективного планування опорного навчального закладу

 

ЗАХОДИ на виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 15.02.2017р.№58 «Про створення опорних навчальних закладів»

Н А К А З від 15.05.2017 №37-од “Про затвердження плану заходів щодо організаційно-методичного та інформаційного забезпечення діяльності опорних навчальних закладів області та їх філій”


Наказ Міністерства освіти і науки від 06.12.2010  № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»


МОН України. Актуальні питання щодо створення і діяльності опорних шкіл  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/


Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016р №574 «Про внесення змін до Положення про освітній округ» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/574-2016-%D0%BF


Наказ МОН України від 05.08.2016р.№944 «Про затвердження положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу. http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-07/6152/nmon_944.pdf


Рекомендуємо переглянути матеріали журналу «Практика управління закладом освіти» №08/2016р. «Опорний загальноосвітній навчальний заклад: особливості діяльності . Автор – Володимир Божинський, заступник начальника відділу державно-громадського управління освітою МОН України)


Положення про освітній округ


Список опорних шкіл Тернопільської області


Лист Міністерства освіти і науки України щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій


Лист Університету менеджменту освіти НАПНУ щодо курсів підвищення кваліфікації керівників опорних шкіл