Основні види діяльності

Великий злочин проти цілого народу…

Лемки – жертви репресій

Рекомендаційний бібліографічий список літератури:

 

 1. Довідник з історії України (А-Я) : Посібн. Для серед. загальноосв. навч. Закл. / За заг. Ред І. Підкови, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. І доповн. — К.: Генеза, 2001. — с. 116-117, 402.
 2. Історія України ХХ — початку ХХІ століття: Навч. посіб. / П. П. Панченко, Н. П. Барановська, С. С. Падалка та ін.; За заг. ред. В. А. Смолія. — К.: Знання, 2004. —с. 209-210.
 3. Історія України: Джерельний літопис. Упоряд.: В. І. Червінський, М. І. Обушний, Т. Ю. Горбань, В. Є. Кругляков та ін.; За ред.                                          В. І. Червінського та М. І. Обушного. К.: ДП “Дирекція ФВД” — 2008. —                         с. 600.
 4. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських /  В .М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; За ред. В. М. Литвина. — К.: Знання-Прес, 2006. — с. 323-324.
 5. Енциклопедія українознавства в двох томах під головною редакцією проф. д-ра Володимира Кубійовича і проф. д-ра Зенона Кузелі. Т. І. Репринтне відтворення видання 1949 року. Надруковано в Україні Фірма «Віпол». Інститут української археографії ТАН України, 1994. — с. 196-197, 341.
 6. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003. Т. 6: від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. — 2003. –                     с. 38-39.
 7. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В. І. Танцюри — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. —с. 365-366.
 8. Сучасні дискусії про Другу світову війну: Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. — Львів: ЗУЦК, 2012. – с. 119.
 9. Україна у ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. —К.: Вища шк., 2000. —             с. 134.
 10. Губарев В. К., кандидат історичних наук. Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. —с. 463-464.
 11. Михальчук П. А. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 2-ге доп. І перероб. — Тернопіль: Астон, 2003. — с. 215-216.
 12. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. І доп. — К.: Знання-Прес, 2006.- с. 334-335.
 13. Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2006. — с. 592.

 

Укладач Репешко В. А.

Завантажити (DOC, 33KB)

GDE Помилка: Unable to determine file type from URL


Учасники обласного фестивалю-конкурсу «Молитва за Україну» (стежте за оновленнями щодня): Номінація: «Духовна пісня»
Віртуальні методичні кабінети
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти