СТРУКТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Адреса інституту:

46027, м. Тернопіль, вул. В. Громницького, 1,

тел., факс: (0352) 43-57-83,

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua

Контакти

АДМІНІСТРАЦІЯ

(admin@ippo.edu.te.ua)

тел. (0352) 53-39-62

Петровський Олександр Миколайович директор 
o.petrovskyj@ippo.edu.te.ua
Когут Ольга Іванівна заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій 
oi.kogut@ippo.edu.te.ua
Вітенко Ігор Михайлович заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва 
i.vitenko@ippo.edu.te.ua
Файл:AnD8yHiJ0PQ.jpg Мисик Володимир Святославович заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи 
v.mysyk@ippo.edu.te.ua
Шайнюк Юрій Чеславович заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
yu.shajnyuk@ippo.edu.te.ua

КАНЦЕЛЯРІЯ
тел. (0352) 43-57-83

Людкевич Надія Василівна завідувач канцелярії
n.ludkevych@ippo.edu.te.ua
Цебринська Вікторія Станіславівна діловод
v.tsebrynska@ippo.edu.te.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
тел. (0352) 53-39-62

Смук Наталія Ришардівна методист, в.о. завідувача відділу
 n.smuk@ippo.edu.te.ua                                   
Гончар Марина Михайлівна методист
m.gonchar@ippo.edu.te.ua
Волоська Оксана Михайлівна методист
o.voloska@ippo.edu.te.ua

 

ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ, КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
тел. (0352) 43-57-83

Соболяк Любов Євгенівна методист, в.о. завідувача відділу (координація діяльності методичних служб області, організаційно-методичний супровід розвитку управлінської майстерності керівних кадрів)
l.sobolyak@ippo.edu.te.ua
Куриш Оксана Степанівна методист (опорні школи, профільне навчання, координатор проекту «Школа як осередок розвитку громади» у Тернопільській області, проекти)
o.kurysh@ippo.edu.te.ua
Барська Неля Петрівна методист (кадрові питання)
n.barska@ippo.edu.te.ua

 

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
тел. (0352) 43-57-83
Букавин Іван Ярославович методист, в.о. завідувача відділу (історія, правознавство)
i.bukavyn@ippo.edu.te.ua
Кондирєва Майя Миколаївна методист (українська мова, українська література)
m.kondyrjeva@ippo.edu.te.ua
Уруська Лідія Володимирівна методист (англійська мова)
l.uruska@ippo.edu.te.ua
Пакуляк Ірина Ігорівна методист (німецька мова, французька мова)
i.pakulyak@ippo.edu.te.ua
Боруцька Лідія Степанівна методист (зарубіжна література, мови національних меншин)
l.zinevych@ippo.edu.te.ua
Пришляк Ірина Михайлівна методист (математика)
i.pryshlyak@ippo.edu.te.ua
Іванюк Тетяна Георгіївна методист (математика)
t.ivanyuk@ippo.edu.te.ua
Гайда Василь Ярославович методист (фізика, астрономія)
v.gajda@ippo.edu.te.ua
Мартинюк Лідія Олександрівна методист (хімія)
l.martynyuk@ippo.edu.te.ua
Турчин Ольга Василівна методист (біологія)
o.turchyn@ippo.edu.te.ua
Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна методист (географія, екологія, економіка)
l.homyak@ippo.edu.te.ua
Саранчук Наталія Романівна методист (предмети художньо-естетичного циклу)
n.saranchuk@ippo.edu.te.ua
Єднак Галина Михайлівна методист (фізична культура)
g.jednak@ippo.edu.te.ua
ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Хома Світозара Олегівна методист, в.о. завідувача центру (методисти РМК, ММК, ОТГ, директори, методисти та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, керівники гуртків навчальних закладів, учнівського об’єднання «Авангард»)
s.khoma@ippo.edu.te.ua
Голуб Марія Ярославівна методист (масові заходи, родинно-сімейне виховання)
m.golub@ippo.edu.te.ua
Волянюк Борис Олексійович методист (забезпечення реалізації Концепції та Стратегії національно-патріотичного виховання)
b.volyanyuk@ippo.edu.te.ua
Сесик Оксана Олегівна методист (правовиховна робота, оздоровлення дітей)
o.sesyk@ippo.edu.te.ua
Мудрик Лілія Євгенівна методист (морально-духовне виховання, предмет “Основи християнської етики”)
l.mudryk@ippo.edu.te.ua
Борисюк Зоряна Володимирівна методист
z.goshko@ippo.edu.te.ua
Сидорська Оксана Ярославівна методист (робота з творчими педагогами, захист прав дитини)
v.trofymchuk@ippo.edu.te.ua
Трофимчук Василь Іванович методист (цивільний захист)
v.trofymchuk@ippo.edu.te.ua
Буняк Світлана Миколаївна методист
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Коненко Лариса Богданівна методист, в.о. завідувача відділу (початкова освіта)
l.konenko@ippo.edu.te.ua
Бачинська Наталія Ярославівна методист
n.bachynska@ippo.edu.te.ua
Іваночко Ольга Василівна методист
o.ivanochko@ippo.edu.te.ua
ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЗНО ТА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
тел. (0352) 43-57-83
Онищук Людмила Зеновіївна методист, в.о. завідувача центру (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
l.onyschuk@ippo.edu.te.ua
Олійник Ольга Йосипівна методист (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
o.olijnyk@ippo.edu.te.ua
ЦЕНТР ІНФОРМАТИКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кривокульський Любомир Євстахович методист, в.о. завідувача центру
l.kryvokulskyj@ippo.edu.te.ua
Вельгач Андрій Володимирович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
velgandr@ippo.edu.te.ua
Олексюк Василь Петрович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
v.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Габрусєв Валерій Юрійович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
gabrusev@ippo.edu.te.ua
Полева Раїса Павлівна методист
r.poleva@ippo.edu.te.ua
Горда Галина Анатоліївна методист
g.gorda@ippo.edu.te.ua
Мочук Оксана Богданівна методист
o.mochuk@ippo.edu.te.ua
Миколюк Лариса Михайлівна методист
l.mykolyuk@ippo.edu.te.ua
Переймибіда Віра Юріївна методист
v.perejmybida@ippo.edu.te.ua
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
тел. (0352) 43-57-83
Коротюк Зоряна михайлівна методист, в.о. завідувача центру
z.korotyuk@ippo.edu.te.ua
Ярмолицька Світлана Олегівна методист
s.yarmolytska@ippo.edu.te.ua
Демидась Світлана Романівна методист
s.demydas@ippo.edu.te.ua
Мерена Надія Михайлівна практичний психолог 
n.merena@ippo.edu.te.ua
ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Мушій Віталія Григорівна методист, в.о. завідувача центру
v.mushii@ippo.edu.te.ua
Олексишин Анастасія Богданівна методист
a.oleksyshyn@ippo.edu.te.ua
ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО СПРЯМУВАННЯ
тел. (0352) 43-57-83
Яценко Діана Степанівна методист, в.о. завідувача центру
d.yatsenko@ippo.edu.te.ua
Кучер Людмила Андріївна методист
l.kucher@ippo.edu.te.ua
Криворучко Тамара Олексіївна лаборант
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
тел. (0352) 43-57-83
Мартинів Марія Андріївна методист, в.о. завідувача відділу
m.martyniv@ippo.edu.te.ua
Сергуніна Тетяна Олександрівна методист, кандидат філологічних наук, доцент
t.serhunina@ippo.edu.te.ua
Магера Тетяна Володимирівна методист
t.mahera@ippo.edu.te.ua
Мамус Марія Павлівна провідний фахівець
m.mamus@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кавецький Віктор Євгенович в.о. завідувача, доцент, кандидат педагогічних наук
v.kavetskyj@ippo.edu.te.ua
Вихрущ Анатолій Володимирович професор, доктор педагогічних наук
Жизномірська Оксана Ярославівна доцент, кандидат психологічних наук
o.zhyznomirska@ippo.edu.te.ua
Яковишин Руслан Ярославович доцент, кандидат педагогічних наук
r.yakovyshyn@ippo.edu.te.ua
Сіткар Віктор Ілліч доцент, кандидат психологічних наук
v.sitkar@ippo.edu.te.ua
Кузьма Ірина Ігорівна викладач, кандидат педагогічних наук
Пуйо Ольга Ігорівна викладач
o.puio@ippo.edu.te.ua
Гах Сніжана Богданівна методист кафедри
s.gah@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Брик Роман Степанович в.о. завідувача, доцент, кандидат педагогічних наук
r.bryk@ippo.edu.te.ua
Щербяк Юрій Адамович професор, доктор педагогічних наук
Бабовал Надія Ростиславівна викладач, кандидат економічних наук
n.baboval@ippo.edu.te.ua
Городецька Оксана Володимирівна доцент, кандидат педагогічних наук
o.gorodetska@ippo.edu.te.ua
Біла Ольга Ігорівна викладач
Дідух Тарас Григорович методист кафедри
t.diduh@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА ЗМІСТУ І МЕТОДИК НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
тел. (0352) 43-57-83
Черняк Володимир Максимович в.о. завідувача, професор, доктор біологічних наук
v.chernyak@ippo.edu.te.ua
Бачинський Юрій Григорович доцент, кандидат фізико-математичних наук
yu.bachynskyi@ippo.edu.te.ua
Олексюк Олеся Романівна доцент, кандидат педагогічних наук
o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Сокол Мар’яна Олегівна доцент, доктор педагогічних наук
m.sokol@ippo.edu.te.ua
Смерека Галина Іванівна методист кафедри
g.smereka@ippo.edu.te.ua
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
тел. (0352) 43-57-83
Сіньковська Інна Михайлівна бібліотекар, завідувач
i.sinkovska@ippo.edu.te.ua
Репешко Вадим Анатолійович бібліограф
v.repeshko@ippo.edu.te.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
тел. (0352) 43-57-83
Дроздовська Ольга Іванівна головний бухгалтер
o.drozdovska@ippo.edu.te.ua
Ірза Любов Миколаївна бухгалтер
l.irza@ippo.edu.te.ua
Свідерська Оксана Ярославівна економіст
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ
тел. (0352) 43-57-83
Борисяк Володимир Ількович помічник директора з АГП
Лихий Богдан Петрович провідний спеціаліст (юрисконсульт)
Дригуш Ярослав Михайлович провідний спеціаліст (юрисконсульт)
Іваночко Ярослав Олександрович завідувач гуртожитку
Лизун Ганна Семенівна кастелянка
ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти