Збірники

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 року, Тернопіль)

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ УПРОДОВЖ ХХ-ХХІ СТ.

ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ


ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА ПОЧАТКУ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ПОШУКІВ НА ГРАНІ ТИСЯЧОЛІТЬ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, приуроченої 100-річчю проголошення Української Народної Республіки


УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 РР.: ІСТОРИКО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ КОНТЕКСТИ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТ.
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


ДНІ НАУКИ (вересень 2018 р.) ДРУГІ ҐЕРЕТІВСЬКІ ЧИТАННЯ

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОЦІНКА ТОТАЛЬНОГО ВИСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ
ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, ЛЮБАЧІВЩИНИ, ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ У 1944-1951 РР.


І Регіональна науково-практична конференція

Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами (затвер. н.-м. радою 28.12.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція

Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика (затвер. н.-м. радою 10.10.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція

Перші Ґеретівські читання (затвер. н.-м. радою 29.08.2017)


Конспекти уроків з базових дисциплін з національно-патріотичним спрямуванням (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Збірник робіт переможців та лауреатів обласного конкурсу на кращий план-конспект Всеукраїнського уроку «Права дитини» (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


I-а регіональна науково-практична конференція (Приурочена до Дня заснування м. Тернополя)

«Тернопіль і тернопільщина в особах, подіях, документах» (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція (До 50-річчя від утворення Світового Конґресу Українців)

Еволюція національного світобачення українців на зламі тисячоліть (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, аспірантів, педагогічних працівників, приурочена 150-річчю від Дня народження Михайла Грушевського

Актуальні питання історії україни у ІІІ тисячолітті (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (затвер. н-м. радою 31.03.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приурочена 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого

Проблеми національно-патріотичного виховання: Історичний та психолого-педагогічний аспекти (затвер. н-м. радою 31.03.2017)