logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Онлайн-засідання Школи професійного зростання для педагогічних працівників «Психологічний супровід професійної діяльності педагогів в умовах Нової української школи»

Онлайн-засідання Школи професійного зростання для педагогічних працівників «Психологічний супровід професійної діяльності педагогів в умовах Нової української школи»

29 квітня 2022 року відбулося онлайн-засідання Школи професійного зростання для педагогічних працівників «Психологічний супровід професійної діяльності педагогів в умовах Нової української школи», започатковане членами кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти. Перше засідання проведено Жизномірською О.Я., кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, та Сіткарем В. І., кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Метою засідання було підвищення рівня психологічної, методико-теоретичної та практичної компетентності педагогів до здійснення фахової діяльності відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

У спільній роботі зі слухачами (учасниками) засідання нами було зосереджено увагу на наступних завданнях: висвітлення сучасних інноваційних освітніх підходів до створення умов для професійної самореалізації педагогічних працівників; навчання дорослих та створення ефективного освітнього середовища з опануванням на практиці новітніми технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності з урахуванням потреб держави, регіонів, закладів освіти, суспільства, громадськості та індивідуальної траєкторії розвитку особистості педагога; інформування учасників про сучасні досягнення науки, вікової психології, педагогіки; підвищення фахового рівня в умовах впровадження інноваційних технологій в практику, розвиток вмінь використовувати сучасні методи роботи, формувати навички групового співробітництва; сприяння розвитку навичок саморегуляції з метою попередження виникнення негативних емоційних станів під час здійснення освітнього процесу та комунікативних навичок з метою підвищення ефективності професійного спілкування.

Зокрема, Жизномірська О.Я. цілісно розкрила питання професійної майстерності педагога та її структури; виокремила основні педагогічні здібності, які позитивно впливають на картинку власного «Я» педагога та його самореалізацію в сучасному середовищі із дітьми різного віку; запропонувала психологічні техніки «Знайомство-метафоричний образ», «Я можу пишатися… у своїй діяльності», «Педагогічна майстерність – це…», «Рефлексія власних досягнень: думки вголос» тощо.

В. І. Сіткар акцентував увагу на психологічних характеристиках ефективного вчителя; компонентах професійної діяльності, а також запропонував низку психологічних кейсів, де учасники засідання мали можливість самостійно проаналізувати, поміркувати та запропонувати оригінальні способи вирішення зазначених ситуацій; провести власний тест щодо визначення своєї професійної майстерності та педагогічної культури в умовах сучасних викликів тощо.

Технічний супровід здійснював Л. Є. Кривокульський – завідувач центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти.

Наприкінці заняття нами було запропоновано техніки на рефлексію «Кольорова феєрія», «Моя майстерність….» та ін.., завдяки якимпедагогічні працівникипозитивно, піднесено, жваво висловлювалися та обмінювалися своїми враженнями, думками, емоціями, а також спільними зусиллями були вироблені рекомендації щодо подальшої співпраці та активної участі в наступних  засіданнях.

Висловлюємо щиру подяку усім учасникам засідання та колегам з Тернопільського ОКІППО.

 

Останні новини