logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Освітні програми

Освітні програми (тренінги) науково-методичного тренінгового центру ТОКІППО

Термін навчання Напрям підвищення кваліфікації Назва програми Суб’єкт надання освітніх послуг Форма Посилання для реєстрації
1 Протягом року Інклюзивна компетентність Інклюзивна освіта в умовах реформування галузі освіти в Україні ТОКІППО очна Зареєструватись
2 Протягом року Професійна компетентність Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності педагога ТОКІППО очна Зареєструватись
3 Протягом року Екологічна компетентність ЕКО- школа як інноваційна освітня діяльність ТОКІППО очна Зареєструватись
4

 

 

Протягом року Професійна компетентність, мовленнєва компетентність Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного учителя ТОКІППО очна Зареєструватись
5 Протягом року Професійна компетентність Розвиток творчих здібностей педагога ТОКІППО очна Зареєструватись
6 Протягом року Інклюзивна компетентність Особливості розвитку та підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю ТОКІППО очна Зареєструватись
7 Протягом року Професійна компетентність Медіація в освіті ТОКІППО очна Зареєструватись
8 Протягом року Професійна компетентність Психолого-методичний супровід побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО ТОКІППО очна Зареєструватись
9

 

 

Протягом року Професійна компетентність Шляхи реалізації спільного проєкту «Вчимося жити разом» в основній та старшій школі ТОКІППО очна Зареєструватись
10 Протягом року Професійна компетентність Організація внутрішнього моніторингу результатів навчання здобувачів освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
11 Протягом року Професійна компетентність Формування критичного мислення на уроках словесності ТОКІППО очна Зареєструватись
12 Протягом року Професійна компетентність Формування медіаграмотності сучасного педагога ТОКІППО очна Зареєструватись
13 Протягом року Професійна компетентність Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів у процесі вивчення математики ТОКІППО очна Зареєструватись
14 Протягом року Професійна компетентність Створення програми моніторингу  якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗЗСО ТОКІППО очна Зареєструватись
15 Протягом року Підприємливість і фінансова грамотність Інноваційні інструменти навчання з фінансової грамотності та підприємництва в основній і старшій школі ТОКІППО очна Зареєструватись
16 Протягом року Професійна компетентність Розвиток пізнавального інтересу та практичних навиків з визначення цінності природних комплексів ТОКІППО очна Зареєструватись
17 Протягом року Інноваційність Інноваційна освітня діяльність як основа модернізації сучасних ЗЗСО в процесі становлення Нової української школи. ТОКІППО очна Зареєструватись
18 Протягом року Професійна компетентність Упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі» в освітній процес основної та старшої школи ТОКІППО очна Зареєструватись
19 Протягом року Професійна компетентність Упровадження практичних навиків дослідження пам’яток природи в сучасних освітніх закладах як один з напрямків реалізації Концепції НУШ ТОКІППО очна Зареєструватись
20 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Хмарні сервіси в організації роботи з обдарованою учнівською молоддю ТОКІППО очна Зареєструватись
21 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Використання мобільних сервісів в освітньому процесі ТОКІППО очна Зареєструватись
22 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Інноваційні форми роботи при викладанні інформатики ТОКІППО очна Зареєструватись
23 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Використання онлайн-платформ для створення тестів та проведення опитувань ТОКІППО очна Зареєструватись
24 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Використання хмарних сервісів Google в роботі вчителя ЗЗСО ТОКІППО очна Зареєструватись
25 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Створення блогу освітнього спрямування за допомогою додатку GoogleBlogger ТОКІППО очна Зареєструватись
26 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Застосування курсів Cisco у процесі вивчення інформатики у ЗЗСО. ТОКІППО очна Зареєструватись
27 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Технологія викладання курсу «Основи кібербезпеки» ТОКІППО очна Зареєструватись
28 Протягом року Ключові компетентності Ключові уміння 21 століття ТОКІППО очна Зареєструватись
29 Протягом року Математична і комунікаційна компетентності Психолого-педагогічні проблеми шкільної математики. Правила аргументації. Мистецтво постановки запитань ТОКІППО очна Зареєструватись
30 Протягом року Математична компетентність Розв’язання задач з параметрами ТОКІППО очна Зареєструватись
31 Протягом року Професійна компетентність Програма «Впевнений старт: середній дошкільний вік»: шляхи та методи впровадження в ЗДО ТОКІППО очна Зареєструватись
32 Протягом року Професійна компетентність; Емоційно-етична компетентність. Інтервізія як метод навчання і професійної підтримки працівників психологічної служби ТОКІППО очна Зареєструватись
33 Протягом року Професійна компетентність; Емоційно-етична компетентність. Консультування, як напрям професійної діяльності педагога ТОКІППО очна Зареєструватись
34 Протягом року Професійна компетентність Психолого – методичні передумови якісної підготовки до ДПА (ЗНО) з математики ТОКІППО очна Зареєструватись
35 Протягом року Інклюзивна компетентність Педагог в інклюзивному класі. ТОКІППО очна Зареєструватись
36 Протягом року Професійна компетентність Процедура самооцінювання щодо визначення рівня інституційної спроможності ЗЗСО. ТОКІППО очна Зареєструватись
37 Протягом року Професійна компетентність Психолого – методичні передумови якісної підготовки до ДПА (ЗНО) з історії України ТОКІППО очна Зареєструватись
38 Протягом року Професійна компетентність Сучасні методики роботи з учнівським хоровим колективом ТОКІППО очна Зареєструватись
39 Протягом року Професійна компетентність Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду ТОКІППО очна Зареєструватись
40 Протягом року Професійна компетентність Інноваційні інструменти навчання з фінансової грамотності та підприємництва у початковій школі ТОКІППО очна Зареєструватись
41 Протягом року Професійна компетентність Використання гейміфікації в початковій школі ТОКІППО очна Зареєструватись
42 Протягом року Професійна компетентність Педагогіка партнерства як засіб підвищення ефективності освітнього процесу ТОКІППО очна Зареєструватись
43 Протягом року Професійна компетентність Формування мотиваційної компетентності сучасного учителя та учня ТОКІППО очна Зареєструватись
44 Протягом року Професійна компетентність Компетентнісний потенціал НУШ: ступені свободи та механізми реалізації ТОКІППО очна Зареєструватись
45

 

 

Протягом року Професійна компетентність Початкова школа у вимірі змін: фінський досвід ТОКІППО очна Зареєструватись
46 Протягом року Інформаційно-комунікативна  і цифрова компетентності Інтернет-грамотність: використання сучасних онлайн-сервісів та додатків ТОКІППО очна Зареєструватись
47 Протягом року Професійна компетентність Інноваційні підходи до вивчення теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів, хімічний зв’язок, хімічні реакції ТОКІППО очна Зареєструватись
48 Протягом року Професійна компетентність Методичні підходи до розв`язування розрахункових задач з хімії різного рівня складності ТОКІППО очна Зареєструватись
49 Протягом року Професійна компетентність Формування та розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів за допомогою апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO ТОКІППО очна Зареєструватись
50 Протягом року Професійна компетентність Реалізація віртуального фізичного експерименту за допомогою смартфонів ТОКІППО очна Зареєструватись
51 Протягом року Професійна компетентність Формування дослідницької компетентності учнів на основі віртуального фізичного експерименту ТОКІППО очна Зареєструватись
52 Протягом року Професійна компетентність Основні аспекти надання домедичної допомоги під час невідкладних станів. Інструктаж для педагогів ТОКІППО очна Зареєструватись
53 Протягом року Професійна компетентність Народознавчий аспект у процесі навчання математики ТОКІППО очна Зареєструватись
54 Протягом року Професійна компетентність Реалізація завдань Державного стандарту базової середньої освіти при вивченні математики в 5 класах закладів загальної середньої освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
55 Протягом року Професійна компетентність Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів ТОКІППО очна Зареєструватись
56 Протягом року Професійна компетентність Як не загубити невідоме: математичні стратегії ТОКІППО очна Зареєструватись
57 Протягом року Професійна компетентність Використання методології EduSCRUM для трансформації навчання математики. Реалізація педагогіки партнерства ТОКІППО очна Зареєструватись
58 Протягом року Професійна компетентність Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду ТОКІППО очна Зареєструватись
59 Протягом року Професійна компетентність Математичні лайфхаки. Інтегроване навчання математики як тренд сучасної освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
60 Протягом року Професійна компетентність Психологічна безпека учасників освітнього процесу ТОКІППО очна Зареєструватись
61 Протягом року Професійна компетентність Використання ефективних засобів навчання математики для імплементації наскрізних змістових ліній ТОКІППО очна Зареєструватись
62 Протягом року Професійна компетентність Реалізація наскрізних змістових ліній на заняттях з хімії ТОКІППО очна Зареєструватись
63 Протягом року Професійна компетентність Хімічний експеримент як засіб формування ключових компетентностей учнів ТОКІППО очна Зареєструватись
64 Протягом року Професійна компетентність Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти як засіб підвищення якості освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
65 Протягом року Професійна компетентність Хмарні сервіси Google в роботі вчителя ЗЗСО. Classroom як одна з платформ організації дистанційного навчання ТОКІППО очна Зареєструватись
66 Протягом року Професійна компетентність Формування академічної доброчесності в закладі загальної середньої освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
67 Протягом року Професійна компетентність Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи ТОКІППО очна Зареєструватись
68 Протягом року Професійна компетентність Стратегія якості як основа освітньої політики ТОКІППО очна Зареєструватись
69 Протягом року Професійна компетентність Моніторинг навчальних досягнень здобувачів загальної середньої освіти» ТОКІППО очна Зареєструватись
70 Протягом року Професійна компетентність Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес» (цінність «Бути вільною людиною») ТОКІППО очна Зареєструватись
71 Протягом року Професійна компетентність Формування лідерських компетентностей ТОКІППО очна Зареєструватись
72 Протягом року Професійна компетентність Формування інформаційно-цифрової компетентності вихователів груп продовженого дня ТОКІППО очна Зареєструватись
73 Протягом року Професійна компетентність Формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів початкових класів ТОКІППО очна Зареєструватись
74 Протягом року Професійна компетентність Технологія викладання інтегрованого навчального предмета «Українська мова. Читання» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» ТОКІППО очна Зареєструватись
75 Протягом року Професійна компетентність Особливості викладання інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» ТОКІППО очна Зареєструватись
76 Протягом року Професійна компетентність Педагогіка партнерства як засіб підвищення ефективності освітнього процесу ТОКІППО очна Зареєструватись
77 Протягом року Професійна компетентність Сучасні тенденції розвитку критичного мислення молодших школярів в освітньому процесі Нової української школи ТОКІППО очна Зареєструватись
78 Протягом року Професійна компетентність Актуалізація психологічних ресурсів особистості педагога під час пандемії ТОКІППО очна Зареєструватись
79 Протягом року Професійна компетентність Професійна орієнтація учнів в умовах нової соціокультурної реальності ТОКІППО очна Зареєструватись
80 Протягом року Професійна компетентність Коучингові технології в діяльності педагогів Нової української школи ТОКІППО очна Зареєструватись
81 Протягом року

 

 

Інклюзивна компетентність Психолого-методичний супровід управлінської діяльності керівника закладу освіти. ТОКІППО очна Зареєструватись
82 Протягом року Професійна компетентність Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти ТОКІППО очна Зареєструватись
83 Протягом року Професійна компетентність Управління змінами:сучасні тренди та інструменти ТОКІППО очна Зареєструватись