logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Публічна інформація

(вимога на оприлюднення якої зазначена в 78 статті Господарського кодексу України та статті 30 Закону України “Про освіту” та є наявною в закладі)
(дані знаходяться за динамічними посиланнями та в процесі оновлення і створення)

Цілі діяльності

Статут

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія на ведення освітньої діяльності, ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Структура та органи управління

Кадровий склад та вакансії

Штатний розпис

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Освітні програми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Правила прийому до закладу

Розмір плати за підвищення кваліфікації

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника

Річні звіти керівника та закладу

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

Квартальна, річна фінансова звітність за останні три роки

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки

Рішення Тернопільської обласної ради щодо закладу

Відомості про договори, учасником яких є заклад

Інформація про операції та зобов’язання

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію, порядок подання, розгляду, реагування на випадки булінгу (цькування)

Положення про організацію навчального процесу