logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Освітні програми 2020

Освітні програми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за 2020рік

 

Програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти
Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів середньої освіти
Програма підвищення кваліфікації вчителів  початкових класів
Програма підвищення кваліфікації вчителів  української мова і літератури
Програма підвищення кваліфікації вчителів  зарубіжної літератури
Програма підвищення кваліфікації вчителів   української мови і літератури та зарубіжної літератури
Програма підвищення кваліфікації вчителів   англійської мови
Програма підвищення кваліфікації вчителів   німецької мови
Програма підвищення кваліфікації вчителів   англійської  і німецької мови
Програма підвищення кваліфікації вчителів   французької мови
Програма підвищення кваліфікації вчителів   математики
Програма підвищення кваліфікації вчителів  інформатики
Програма підвищення кваліфікації вчителів  інформатики  і математики
Програма підвищення кваліфікації вчителів  фізики і астрономії
Програма підвищення кваліфікації вчителів  фізики і математики
Програма підвищення кваліфікації вчителів  фізики і інформатики
Програма підвищення кваліфікації вчителів  історії та суспільствознавчих дисциплін
Програма підвищення кваліфікації вчителів  географії, економіки
Програма підвищення кваліфікації вчителів  біології  і природознавства
Програма підвищення кваліфікації вчителів  біології та екології
Програма підвищення кваліфікації вчителів  хімії
Програма підвищення кваліфікації вчителів  хімії і біології
Програма підвищення кваліфікації вчителів  образотворчого мистецтва
Програма підвищення кваліфікації вчителів  музичного мистецтва
Програма підвищення кваліфікації вчителів  інтегрованого курсу «Мистецтво»
Програма підвищення кваліфікації вчителів  трудового навчання , технологій та креслення
Програма підвищення кваліфікації вчителів  фізичної культури
Програма підвищення кваліфікації вчителів  основ «Захисту Вітчизни» (ДПЮ)
Програма підвищення кваліфікації вчителів  основ «Захисту Вітчизни» (ОМЗ)
Програма підвищення кваліфікації вчителів  основ здоров’я
Програма підвищення кваліфікації вчителів  основ християнської етики
Програма підвищення кваліфікації практичні психологи
Програма підвищення кваліфікації соціальні педагоги
Програма підвищення кваліфікації вихователі ГПД
Програма підвищення кваліфікації вихователі шкіл – інтернатів
Програма підвищення кваліфікації педагоги – організатори
Програма підвищення кваліфікації шкільні бібліотекарі
Програма підвищення кваліфікації керівник гуртка
Програма підвищення кваліфікації інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти
Програма підвищення кваліфікації музичних керівників закладів дошкільної освіти 
Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти 
Програма підвищення кваліфікації завідувачів/директорів закладів дошкільної освіти 
Програма підвищення кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти

Освітні програми підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб ( 30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації «Моделі упровадження STEM-освіти»
Програма підвищення кваліфікації «Основи кібербезпеки»
Програма підвищення кваліфікації «Використання хмарних сервісів для створення навчального контенту»
Програма підвищення кваліфікації «Хмарні сервіси Google в роботі вчителя ЗЗСО. Classroom як одна з платформ організації дистанційного навчання»
Програма підвищення кваліфікації «Модель професійної компетентності сучасного педагога в контексті програми «Нова українська школа у поступі цінностей»
Програма підвищення кваліфікації «Формування ключових компетентностей педагогічних працівників щодо створення виховного середовища закладу освіти»
Програма підвищення кваліфікації «Інтеграція християнських цінностей в освітній процес»
Програма підвищення кваліфікації вчителів/викладачів предмету «Фізична культура»
Програма підвищення кваліфікації «Роль медіаосвіти у формуванні нової освітньої парадигми»
Програма підвищення кваліфікації «Професійне самоствердження особистості педагога у викликах сьогодення»
Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Підвищення якості організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти»
Програма підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічне консультування в закладах освіти»
Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Інновації в освіті: реалізація здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі»
Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей асистентів учителів»
Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів математики «Математичне мислення як інструмент навчання»
Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів математики «Методика компетентнісного навчання математики»
Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Інтеграційна майстерня «Освітній Еко простір»
Програма підвищення кваліфікації «Основи творчості та професійної майстерності педагога»
Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) предмета «Англійська мова» «Навчання англійської мови у новому контексті»
Програма підвищення кваліфікації «Освітні технології навчання ХХІ сторіччя в практиці вчителя початкових класів»
Програма підвищення кваліфікації учителів початкової школи, які навчатимуть учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти «Мейнстрім підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»