logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Збірники

Організація безпечного освітнього середовища: персективи та рішення

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції 

03 березня 2023 року


Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції

24 листопада 2022 року


Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції 

20-21 жовтня 2022 року


Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції

29-30 вересня 2022 р.


Ґеретівські читання

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції

03 червня 2022 року


Цінності Української Хартії вільної людини як орієнтири освітнього закладу в умовах війни (за підсумками роботи круглого столу) 

Збірник матеріалів

18 квітня 2022 р.


Неперервна освіта як засіб професійного зростання педагога

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

25 лютого 2022 року


Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти

Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції


Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

16 грудня 2021 року


Формування національної ідентичності українця через цінності Української Хартії вільної людини

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

28-29 жовтня 2021 року


СКАРБНИЦЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ(2019–2020 рр)

ЗБІРНИК КРАЩИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Всеукраїнська науково-практична конференція "Михайло Грушевський і становлення української державності" (до 30-ї річниці незалежності України і 155-річчя від дня народження Михайла Грушевського)

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції

29 вересня 2021 року


"V Ґеретівські читання»

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції

07 червня 2021 року


"ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

Збірник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції

 06 листопада 2020 року 


Онлайн-конференція, приурочена 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти "Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи"

Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції

23 грудня 2020 року


Четверті Ґеретівські читання

Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції

10 червня 2020 року


РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

09-10 квітня 2020 року


УКРАЇНСЬКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ – ЦІННІСНИЙ БАЗИС ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

29 квітня 2020 року


ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

19-20 квітня 2018 року


НАУКОВІ ЗНАННЯ:  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

03 грудня 2019 року


Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ регіональної науково-практичної конференції


ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, ЛЮБАЧІВЩИНИ, ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ У 1944–1951 РОКАХ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21–22 листопада 2019 року


«Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» 

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ частина 1

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ частина 2


ПЕРЕДОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


ТРЕТІ ҐЕРЕТІВСЬКІ ЧИТАННЯ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 


ГРАМАТИКА МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО ЯК ОСНОВА ГРАМАТИЧНОГО ВЧЕННЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
(до 400-річчя виходу «Грамматіки славєнскиѧ правилноє Сѵнтаґма»)


ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 року, Тернопіль)

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ УПРОДОВЖ ХХ-ХХІ СТ.

ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ


ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА ПОЧАТКУ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ПОШУКІВ НА ГРАНІ ТИСЯЧОЛІТЬ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, приуроченої 100-річчю проголошення Української Народної Республіки


УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 РР.: ІСТОРИКО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ КОНТЕКСТИ

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТ.
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


ДНІ НАУКИ (вересень 2018 р.) ДРУГІ ҐЕРЕТІВСЬКІ ЧИТАННЯ

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОЦІНКА ТОТАЛЬНОГО ВИСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ
ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, ЛЮБАЧІВЩИНИ, ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ У 1944-1951 РР.


І Регіональна науково-практична конференція

Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами (затвер. н.-м. радою 28.12.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція

Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика (затвер. н.-м. радою 10.10.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція

Перші Ґеретівські читання (затвер. н.-м. радою 29.08.2017)


Конспекти уроків з базових дисциплін з національно-патріотичним спрямуванням (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Збірник робіт переможців та лауреатів обласного конкурсу на кращий план-конспект Всеукраїнського уроку «Права дитини» (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


I-а регіональна науково-практична конференція (Приурочена до Дня заснування м. Тернополя)

«Тернопіль і тернопільщина в особах, подіях, документах» (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція (До 50-річчя від утворення Світового Конґресу Українців)

Еволюція національного світобачення українців на зламі тисячоліть (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, аспірантів, педагогічних працівників, приурочена 150-річчю від Дня народження Михайла Грушевського

Актуальні питання історії україни у ІІІ тисячолітті (затвер. н-м. радою 29.08.2017)


Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (затвер. н-м. радою 31.03.2017)


Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приурочена 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого

Проблеми національно-патріотичного виховання: Історичний та психолого-педагогічний аспекти (затвер. н-м. радою 31.03.2017)