logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Конференції

2023 рік

08-09 червня 2023 року Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ» 

Інформаційний лист Програма

03 березня 2023 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення»

Інформаційний лист   Програма


2022 рік

24 листопада 2022 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»
 
20-21 жовтня 2022 року Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСВІТНЯ СПІЛЬНОТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ХАРТІЇ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ» (з нагоди відзначення 10-ої річниці укладання «Української Хартії вільної людини»)
 
09-10 червня Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» 
 
03 червня Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Ґеретівські читання», що приурочена пам’яті Ігоря Ґерети
Інформаційний лист   Програма   

31 березня - 01 квітня VМіжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» 

 
25 лютого Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта як засіб професійного зростання педагога»
 

2021 рік

16 грудня Всеукраїнська науково-практична конференція «Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців»
Інформаційний лист Програма Збірник

28-29 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦЯ ЧЕРЕЗ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ХАРТІЇ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ»
Інформаційний лист Програма

29 вересня Всеукраїнська науково-практична конференція "Михайло Грушевський і становлення української державності" (до 30-ї річниці незалежності України і 155-річчя від дня народження Михайла Грушевського)

Програма, Інформаційний лист

05 червня Всеукраїнської науково-практичної конференції «V Ґеретівські читання», що приурочена пам’яті Ігоря Ґерети
Програма, Інформаційний лист


2020 рік

23 грудня Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, приуроченій 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти "Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи"
Програма, Інформаційний лист

26 листопада  ІV регіональна науково-практична конференціїя «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»

6 листопада Всеукраїнська науково-практична конференція " ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Програма, Інформаційний лист

10 червня  Всеукраїнська науково-практична конференція  «Четверті Ґеретівські читання»   Програма конференції

04-05 червня Міжнародна науково-практична конференція “Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища” буклет

29 квітня  Всеукраїнська науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ – ЦІННІСНИЙ БАЗИС ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

09-10 квітня ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”


2019 рік

3 грудня  Міжнародна науково-практична конференція “Наукові знання: історія становлення та перспективи розвитку”

27 вересня  Всеукраїнська науково-практична конференція “Передові наукові дослідження в Україні”

06-07 червня  Всеукраїнська науково-практична конференція “Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін”

11-12 квітня  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»

28-29 березня «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»

20 лютого  «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика»


2018 рік

12 грудня  Обласна веб-конференція «Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) – запорука розвитку нації України»

20-21 листопада  Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до 100-річчя від проголошення Західноукраїнської
народної республіки. ‘Трансформація концепцій українського державотворення: передовий науковий досвід.’

20 листопада Регіональна науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами»

14 листопада  Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої 100-річчю заснування Академії Наук України. «Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.» 

1 листопада  “Трансформація концепцій українського державотворення: передовий науковий досвід.”

31 жовтня “Трансформація української педагогічної концепції на початку ІІІ тисячоліття”

27 вересня  Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

26 вересня Другі Ґеретівські читання

24 – 26 травня  «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього»

17-18 травня“Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво”

інтернет-конференція Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням»

26-27 квітня “Розвиток професійної майстерності педагога”

25 квітня Всеукраїнська науково-практична веб-конференція«STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес»

24–25 квітня, м. Зборів Тернопільської області X Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО‑ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

4 квітня  «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку»

3-4 квітня «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

28-29 березня  «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект»

28 лютого «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика»


2017 рік

14 грудня «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

7-8 грудня  «Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи»

30 листопада «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

13 листопада Регіональна науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами»

24-25 листопада «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»

23 – 24 листопада «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»

16 листопада Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації

27 жовтня «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції»

24 жовтня «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

20 жовтня “Сучасні педагогічні дослідження в Україні”

20 жовтня  Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сусасній освіті

19 – 20 жовтня «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

12-13 жовтня «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи»

19 – 20 вересня  «Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку»

9 червня Обласна конференція з духовно-морального виховання

7 червня Всеукраїнської науково-практичної конференції, що приурочена до Дня пам’яті Ігоря Ґерети «Перші Ґеретівські читання»

24 травня І регіональна науково-практична веб-конференція «STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес»

25 квітня I-а Регіональна науково-практична конференція, приурочена до Дня заснування м. Тернополя «Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах»

20-21 квітня Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти»

20–21 квітня ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

02 березня  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Віктор Гюго і світова культура»

12-17 грудня науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2016»

11-12 грудня І Всеукраїнська наукова шкільна конференція від збірника наукових і творчих досягнень школярів«Крок у науку»

26 листопада Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

24  листопада Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціалізація особистості: теорія та практика”

17 листопада ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

18 листопада ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами»

10-11 листопада ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України”

10-11 листопада міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку»

8-09 листопада Міжнародна науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства»

29-30 листопада ІІІ Міжнародний фестиваль тренінгів особистісного і професійного розвитку

28-29 листопада всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»

27 жовтня ІV Всеукраїнська науково-­практична Інтернет-­конференція «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСЛІДНО­ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

25-27  жовтня Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016» та Четверта Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu»

25-27  жовтня  Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики»

5-7  жовтня  Всеукраїнська науково-практична конференція “РІВНІСТЬ, ЛІДЕРСТВО, СПІЛКУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАГНЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ҐЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС”

5-6  жовтня  Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»

29 вересня ІІ Науково­-практична заочна конференція «Психолого­-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності»