logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Структура і контакти

Адреса інституту:

46027, м. Тернопіль, вул. В. Громницького, 1,

тел.,  факс:  (0352) 43-57-83,

електронна пошта:  admin@ippo.edu.te.ua

Контакти

Контакти

АДМІНІСТРАЦІЯ

(admin@ippo.edu.te.ua)

тел. (0352) 53-39-62

Петровський Олександр Миколайович директор 
o.petrovskyj@ippo.edu.te.ua
Когут Ольга Іванівна заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій 
oi.kogut@ippo.edu.te.ua
Вітенко Ігор Михайлович заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва 
i.vitenko@ippo.edu.te.ua
Шайнюк Юрій Чеславович заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
yu.shajnyuk@ippo.edu.te.ua
  Магера Тетяна Володимирівна заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи 
t.mahera@ippo.edu.te.ua

 

——-

Файл:AnD8yHiJ0PQ.jpg Мисик Володимир Святославович голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, член науково-методичної ради ТОКІППО
v.mysyk@ippo.edu.te.ua
 

——-

КАНЦЕЛЯРІЯ
тел. (0352) 43-57-83

Людкевич Надія Василівна завідувач канцелярії
n.ludkevych@ippo.edu.te.ua
Цебринська Вікторія Станіславівна діловод
v.tsebrynska@ippo.edu.te.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
тел. (0352) 53-39-62

Смук Наталія Ришардівна методист, в.о. завідувача відділу n.smuk@ippo.edu.te.ua
                                    
Гончар Марина Михайлівна методист
m.gonchar@ippo.edu.te.ua
Волоська Оксана Михайлівна методист
o.voloska@ippo.edu.te.ua
Стефанчук Богдана Миколаївна методист
b.stefanchuk@ippo.edu.te.ua

 

ВІДДІЛ ОСВІТНЬОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
тел. (0352) 43-57-83

Соболяк Любов Євгенівна методист, в.о. завідувача відділу (координація діяльності методичних служб області, організаційно-методичний супровід розвитку управлінської майстерності керівних кадрів)
l.sobolyak@ippo.edu.te.ua
Куриш Оксана Степанівна методист (опорні школи, профільне навчання, координатор проекту «Школа як осередок розвитку громади» у Тернопільській області, проекти)
o.kurysh@ippo.edu.te.ua
Барська Неля Петрівна методист (кадрові питання)
n.barska@ippo.edu.te.ua

 

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛІВ

тел. (0352) 43-57-83

Кондирєва Майя Миколаївна методист, в.о. завідувача відділу (українська мова, українська література)
m.kondyrjeva@ippo.edu.te.ua
Саранчук Наталія Романівна методист (предмети художньо-естетичного циклу)
n.saranchuk@ippo.edu.te.ua
Боруцька Лідія Степанівна методист (зарубіжна література, мови національних меншин)
l.zinevych@ippo.edu.te.ua
Уруська Лідія Володимирівна методист (англійська мова)
l.uruska@ippo.edu.te.ua
Пакуляк Ірина Ігорівна методист (німецька мова, французька мова)
i.pakulyak@ippo.edu.te.ua
Букавин Іван Ярославович методист, у (історія, правознавство)
i.bukavyn@ippo.edu.te.ua

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

тел. (0352) 43-57-83

Іванюк Тетяна Георгіївна методист, в.о. завідувача відділу (математика)
t.ivanyuk@ippo.edu.te.ua
Гайда Василь Ярославович методист (фізика, астрономія)
v.gajda@ippo.edu.te.ua
Мартинюк Лідія Олександрівна методист (хімія)
l.martynyuk@ippo.edu.te.ua
Турчин Ольга Василівна методист (біологія)
o.turchyn@ippo.edu.te.ua
Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна методист (географія, екологія, економіка)
l.homyak@ippo.edu.te.ua
Колодійчук Олег Ярославович методист (трудове навчання)
o.kolodiichuk@ippo.edu.te.ua
Єднак Галина Михайлівна методист (фізична культура)
g.jednak@ippo.edu.te.ua

ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

тел. (0352) 43-57-83

Хома Світозара Олегівна
методист, в.о. завідувача центру (методисти РМК, ММК, ОТГ, директори, методисти та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, керівники гуртків навчальних закладів, учнівського об’єднання «Авангард»)
s.khoma@ippo.edu.te.ua
Волянюк Борис Олексійович методист (забезпечення реалізації Концепції та Стратегії національно-патріотичного виховання)
b.volyanyuk@ippo.edu.te.ua
Сесик Оксана Олегівна методист (правовиховна робота, оздоровлення дітей)
o.sesyk@ippo.edu.te.ua
Мудрик Лілія Євгенівна методист (морально-духовне виховання, предмет “Основи християнської етики”)
l.mudryk@ippo.edu.te.ua
Борисюк Зоряна Володимирівна методист
z.goshko@ippo.edu.te.ua
Голуб Марія Ярославівна методист (масові заходи, родинно-сімейне виховання)
m.golub@ippo.edu.te.ua
Сидорська Оксана Ярославівна методист (робота з творчими педагогами, захист прав дитини)
o.sydorska@ippo.edu.te.ua
Трофимчук Василь Іванович методист (цивільний захист)
v.trofymchuk@ippo.edu.te.ua
Буняк Світлана Миколаївна методист 
s.poliak@ippo.edu.te.ua
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Коненко Лариса Богданівна методист, в.о. завідувача відділу (початкова освіта)
l.konenko@ippo.edu.te.ua
Іваночко Ольга Василівна методист
o.ivanochko@ippo.edu.te.ua
Зубаль Ірина Миколаївна
методист
Кухтяк Сніжана Богданівна
методист
Бачинська Наталія Ярославівна
методист
ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЗНО ТА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
тел. (0352) 43-57-83
Онищук Людмила Зеновіївна методист, в.о. завідувача центру (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
l.onyschuk@ippo.edu.te.ua
Олійник Ольга Йосипівна методист (забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти)
o.olijnyk@ippo.edu.te.ua
Марфут Лілія Максимівна методист
ЦЕНТР ІНФОРМАТИКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кривокульський Любомир Євстахович методист, в.о. завідувача центру
l.kryvokulskyj@ippo.edu.te.ua
Вельгач Андрій Володимирович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
velgandr@ippo.edu.te.ua
Олексюк Василь Петрович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
v.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Габрусєв Валерій Юрійович методист, кандидат педагогічних наук, доцент
gabrusev@ippo.edu.te.ua
Німко Наталя Михайлівна методист
n.nimko@ippo.edu.te.ua
Мочук Оксана Богданівна методист
o.mochuk@ippo.edu.te.ua
Бабич Марія Ярославівна     методист
m.verbitska@ippo.edu.te.ua
Переймибіда Віра Юріївна методист
v.perejmybida@ippo.edu.te.ua
Дерев'яна Тетяна Романівна методист
t.dereviana@ippo.edu.te.ua
Чайківська Наталія Романівна фахівець (інженер)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
тел. (0352) 43-57-83 
Коротюк Зоряна михайлівна методист, в.о. завідувача центру
z.korotyuk@ippo.edu.te.ua
Ярмолицька Світлана Олегівна методист
s.yarmolytska@ippo.edu.te.ua
Демидась Світлана Романівна методист
s.demydas@ippo.edu.te.ua
Мерена Надія Михайлівна методист 
n.merena@ippo.edu.te.ua
ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Мушій Віталія Григорівна методист, в.о. завідувача центру
v.mushii@ippo.edu.te.ua
   
ЛАБОРАТОРІЯ STEM-ОСВІТИ

тел. (0352) 43-57-83

Кучер Людмила Андріївна методист, в.о. завідувача центру
l.kucher@ippo.edu.te.ua
Миколів Зоряна Петрівна методист
z.mykoliv@ippo.edu.te.ua
Черняк Володимир Максимович методист
v.chernyak@ippo.edu.te.ua
М’ялковська Ольга Ярославівна методист
o.myalkovska@ippo.edu.te.ua
   
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
тел. (0352) 43-57-83

методист, в.о. завідувача   відділу
Магера Тетяна Володимирівна методист
t.mahera@ippo.edu.te.ua
Герасимчук Галина Ігорівна методист
h.herasymchuk@ippo.edu.te.ua
Тихович Олена Констянтинівна провідний фахівець
o.tykhovych@ippo.edu.te.ua 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Кавецький Віктор Євгенович в.о. завідувача, доцент, кандидат педагогічних наук
v.kavetskyj@ippo.edu.te.ua
Жизномірська Оксана Ярославівна доцент, кандидат психологічних наук
o.zhyznomirska@ippo.edu.te.ua
Яковишин Руслан Ярославович доцент, кандидат педагогічних наук
r.yakovyshyn@ippo.edu.te.ua
Сіткар Віктор Ілліч доцент, кандидат психологічних наук
v.sitkar@ippo.edu.te.ua
Кузьма Ірина Ігорівна викладач, кандидат педагогічних наук
Петришин Людмила Йосипівна професор
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ
тел. (0352) 43-57-83
Брик Роман Степанович в.о. завідувача, доцент, кандидат педагогічних наук
r.bryk@ippo.edu.te.ua
Щербяк Юрій Адамович професор, доктор педагогічних наук
Бабовал Надія Ростиславівна викладач, кандидат економічних наук
n.baboval@ippo.edu.te.ua
Городецька Оксана Володимирівна доцент, кандидат педагогічних наук
o.gorodetska@ippo.edu.te.ua
Біла Ольга Ігорівна викладач
Дідух Тарас Григорович методист кафедри
t.diduh@ippo.edu.te.ua
Трубавіна Ірина Миколаївна доцент, 
i.trubavina@ippo.edu.te.ua
КАФЕДРА ЗМІСТУ І МЕТОДИК НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
тел. (0352) 43-57-83
Черняк Володимир Максимович в.о. завідувача, професор, доктор біологічних наук
v.chernyak@ippo.edu.te.ua
Олексюк Олеся Романівна доцент, кандидат педагогічних наук
o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua
Сокол Мар’яна Олегівна доцент, доктор педагогічних наук
m.sokol@ippo.edu.te.ua
Смерека Галина Іванівна методист кафедри
g.smereka@ippo.edu.te.ua
Колодійчук Олег Ярославович доцент
o.kolodiichuk@ippo.edu.te.ua
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
тел. (0352) 43-57-83
Сіньковська Інна Михайлівна бібліотекар, завідувач
i.sinkovska@ippo.edu.te.ua
Репешко Вадим Анатолійович бібліограф
v.repeshko@ippo.edu.te.ua
Лукянець Тетяна Володимирівна
бібліотекар
t.lukianets@ippo.edu.te.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
тел. (0352) 43-57-83
Дроздовська Ольга Іванівна головний бухгалтер
o.drozdovska@ippo.edu.te.ua
Ірза Любов Миколаївна бухгалтер
l.irza@ippo.edu.te.ua
Свідерська Оксана Ярославівна економіст
o.sviderska@ippo.edu.te.ua
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ
тел. (0352) 43-57-83
Борисяк Володимир Ількович помічник директора з АГП
Лихий Богдан Петрович провідний спеціаліст (юрисконсульт)
Дригуш Ярослав Михайлович провідний спеціаліст (юрисконсульт)
Іваночко Ярослав Олександрович завідувач гуртожитку
Лизун Ганна Семенівна каштелянка