logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Інформаційно-методичний вісник ТОКІППО. До початку 2018/2019 навчального року!

НАКАЗ Управління освіти і науки ТОДА “Про організацію освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році та освітні програми закладів загальної середньої освіти” №209 від 15.08.2018

НАКАЗ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі” №923 від 20.08.2018

НАКАЗ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі” №924 від 20.08.2018

Лист МОН України “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти” №1/9-503 від 20.08.2018

Лист МОН “Щодо електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу” №3-854 від 29.08.2018

Типові освітні програми програми закладів загальної середньої освіти

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типових освітніх та навчальниих програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти ” від 21.03.2018 №268

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня” від 20.04.2018 №405

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” від 20.04.2018 №406

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня” від 20.04.2018 №407

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” від 20.04.2018 №408

Лист МОН України “Нетипові програми” №1/9-344 від 25.05.2018

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

 

Методичні рекомендації ТОКІППО

Методичні рекомендації ТОКІППО для 10 класу

Керівникам навчальних закладів

Лист МОН України “Щодо скороченої тривалості уроків для учнів початкової школи” №1/9-190 від 02.04.2018

Методичні рекомендації щодо формування освітніх програм та навчальних планів закладів загальної середньої освіти області на 2018/2019 навчальний рік

Організація навчання дітей з особливими потребами:

Позашкільна освіта та виховання:

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в закладах освіти Тернопільської області у 2018/2019 навчальному році

Лист ТОКІППО “Щодо проведення Першого уроку у 2018/2019 навчальному році “

Матеріали обласної науково-методичної конференції «Нова українськашкола: науково-методичний супровід реформування освітньої галузі Тернопільської області»

Секція 1. Сучасна методична служба: нова місія, професійні ролі і функції
Секція 2. Мейнстрим зростання соціальної, навчальної та пізнавальної активності дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах впровадження Нової української школи
Секція 3. Актуальні питання викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»в 2018/2019н.р.
Секція 4. Науково-методичні засади Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» при вивченні предметів фізико-математичного циклу, інформатики
Секція 5. Науково-методичні засади Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» при вивченні предметів природничого циклу та економіки
Секція 6. Формування здоров’я збережувальних компетентностей під час вивчення предметів «Захисту Вітчизни», «Основ здоров’я», «Трудового навчання» та «Фізичної культури» у контексті Нової української школи.
Секція 7. Основні аспекти моделювання наскрізного виховного процесу у Новій українській школі

Результати державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти 2018 року