logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Про співпрацю Тернопільського ОКІППО та Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Про співпрацю Тернопільського ОКІППО та Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

15 травня 2023 року Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти виступив співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи», яка відбулася у комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

У пленарному засіданні з вітальними словами виступили:

Смагін Ігор Іванович, директор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент;

Петровський Олександр Миколайович, директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент;

Бачинська Євгенія Миколаївна, ректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент;

Куриш Наталія Костянтинівна, в. о. директора Комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області», кандидат педагогічних наук;

Олешко Петро Степанович, директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, професор.

Цікавими, актуальними і змістовними були доповіді у пленарному засіданні на такі теми:

- «Інтеграція як орієнтир в реалізації Державного стандарту базової середньої освіти (Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України);

- «Формування SТЕМ-орієнтованого освітнього середовища Тернопільським ОКІППО» (Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Соціальний ресурс інклюзії в умовах війни» (Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР);

- «Роль обласних динамічних творчих груп за освітніми галузями НУШ в укладанні методичних кейсів для ЗЗСО: регіональний практичний аспект» (Богачик Тамара Степанівна, кандидат історичних наук, заступник директора з науково-методичної роботи КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»);

- «Готовність педагога впроваджувати Державний стандарт базової середньої освіти: реалії, виклики, перспективи (регіональний аспект)» (Куриш Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, в. о. директора КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»);

- «Формування інклюзивної компетентності вчителя НУШ в умовах неперервної освіти» (Провальна Неоніла Олегівна, методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, старший викладач кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти);

Наукові та науково-педагогічні працівники  Тернопільського ОКІППО долучилися до роботи Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи» у секційних засіданнях з такими доповідями:

- «Професійний розвиток керівника ЗЗСО в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (Брик Роман Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Формування SТЕМ-орієнтованого освітнього середовища Тернопільським ОКІППО» (Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,  Кучер Людмила Андріївна, методист, завідувач лабораторії SТЕМ-освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Інформаційно-комунікаційні технології в системі управління підвищенням кваліфікації сучасного педагога» (Бабовал Надія Ростиславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,  Бабовал Діана Сергіївна, студентка фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка);

- «Особливості компетенцій учителів у контексті впровадження основ STEM-освіти» (Гайда Василь Ярославович, доктор філософії, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Засоби та методи підготовки здобувачів освіти до спілкування із засобами масової комунікації» (Городецька Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Цифрові інструменти вчителя Нової української школи» ( Німко Наталія Михайлівна, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Цифровий кейс учителя для психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу» (Дерев’яна Тетяна Романівна, методист інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

- «Формування емоційної стійкості педагога в сучасних реаліях війни» (Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти);

Висловлюємо подяку адміністрації та працівникам комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за конструктивну співпрацю, професійну, творчу і доброзичливу атмосферу та всім учасникам, які долучились до роботи!

 

Останні новини