logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Формування ключових компетентностей школярів на основі STEM-орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи

Формування ключових компетентностей школярів на основі STEM-орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи

Упродовж останніх років у світі спостерігається стрімкий та інтенсивний розвиток практично всіх сфер людського життя. Особливо помітними є досягнення в галузі комп’ютерних технологій, ІТ, нанотехнологій, робототехніки. Такі прогресивні зміни ведуть за собою модернізацію та реформування системи освіти, оскільки в найближчі роки потреба в кваліфікованих працівниках все більше зростатиме. У своїй державній політиці у сфері освіти Україна орієнтується на напрями розвитку країн Європейського Союзу та світового співтовариства. Це стосується насамперед посилення наукового напряму в навчальній діяльності, зокрема в дослідно-експериментальній, конструкторській, винахідницькій, що забезпечить формування в учнівської молоді компетентностей, необхідних на різних рівнях освіти.

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 17 червня 2022 р. на платформі онлайн-сервісу Google Meet методистами лабораторії SТЕМ-освіти проведено онлайн-тренінг на тему: «Формування ключових компетентностей школярів на основі STEM-орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи».

Мета заходу полягала в ознайомленні педагогічних працівників з актуальними проблемами організації STEM-орієнтованого освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти шляхом реалізації Концепції «Нова українська школа» на основі міждисциплінарного дослідницько-проєктного навчання та теоретико-методичними аспектами впровадження Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), удосконаленні фахових компетентностей учасників обласного онлайн-тренінгу щодо упровадження методик STEM-освіти на основі міжпредметної інтеграції з використанням інноваційних технологій, нових форм, засобів, прийомів і методів професійної діяльності.

У навчальних програмах упровадження STEM-освіти увагу зосереджено в основному на природничо-науковому компоненті й інноваційних технологіях. Проте сутність цього освітнього напряму полягає в поєднанні міждисциплінарних практик, підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін, дослідницько-проєктної діяльності, інноваційних технологій, мистецьких дисциплін, лего-конструювання, співпраці та самореалізації.

Олеся Романівна Олексюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів, методист лабораторії STEM-освіти Тернопільського ОКІППО, провела для учасників онлайн-тренінгу вправу «Ранкова кава» і залучила їх до мозкового штурму «Реалізація компетентнісного підходу та STEM-освіти, досвід, ідеї, проєкти».

STEM – це універсальний практико-орієнтований підхід, який дозволяє школярам справлятися із завданнями будь-якої складності. Водночас учні отримують практичну реалізацію своїх знань. Вирішуючи будь-яке виробниче або побутове завдання, людина змушена акумулювати знання з багатьох областей. Такий підхід корисний і потрібний в сучасній школі, а також дозволяє формувати в учнів весь спектр ключових компетентностей необхідних для успішної самореалізації впродовж життя.

Методист, в. о. завідувача  лабораторії STEM-освіти ТОКІППО,  Людмила Андріївна Кучер, за допомогою міні-презентації розкрила для освітян області потенціал компетентнісного та діяльнісного підходів як ключових аспектів реалізації Концепції «Нова українська школа» й упровадження STEM-освіти, а також організувала для учасників заходу практикум «Формування продуктивного освітнього середовища як засобу реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)».

Упровадження принципів STEM-освіти в навчальний простір сучасної школи сприяє створенню принципово нової моделі навчання з новими можливостями для вчителів та учнів. Використовуючи міждисциплінарний підхід, інтеграцію навчальних предметів, практичну спрямованість, дослідницько-проєктну діяльність під час проведення занять, орієнтуючись у своїй діяльності на концепції НУШ і STEM, можна побудувати сучасне, економічно стабільне, з високим рівнем технологізації, розумне та щасливе суспільство.

Василь Ярославович Гайда, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО, під час міні-лекції «Формування самоосвітньої компетентності на засадах сталого розвитку» зробив екскурс в історію науки і техніки та окреслив перспективні напрями соціально-економічного розвитку нашого суспільства і держави в цілому.

Одним із найважливіших завдань упровадження STEM-принципів в освітній процес закладу загальної середньої освіти є підготовка вчителя. Педагог повинен усвідомити та пропустити через себе всю сутність STEM-освіти, опанувати методику використання STEM-технологій в освітньому процесі, здійснювати моніторинг якості освіти, упроваджувати міжпредметну інтеграцію з використанням інноваційних технологій, використовувати нові форми, засоби, прийоми та методи викладання навчального матеріалу, формуючи в учнів продуктивний стиль мислення та навички самостійного здобуття компетентностей. Саме такий висновок зробили учасники заходу під час обміну досвідом та інноваційними ідеями щодо формування ключових компетентностей школярів на основі STEM-орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи.

Висловлюємо щиру подяку за активну взаємодію, плідну співпрацю й високо інтелектуальну атмосферу всім організаторам та учасникам заходу.

Інформацію про онлайн-тренінг та методичні матеріали буде розміщено на сайті лабораторії STEM-освіти ТОКІППО.

Все буде Україна!

 

Останні новини