logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Міжнародна науково-практична конференція  «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ  ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ»

Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ»

Освітні тренди ХХІ століття змінюють акценти освіти з процесу викладання на процес пізнання, що сприяє розвитку компетентностей необхідних для життєдіяльності людини в сучасному світі. Цифровізація відкриває широкі перспективи гуманітаризації освіти і гуманізації освітнього процесу, посилення прикладної спрямованості результатів навчання, розкриття творчого потенціалу педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Професійна діяльність працівника освіти в контексті формування нового, відкритого, освітньо-цифрового середовища, набуває інноваційно-нелінійного характеру. Змінюється її зміст: вона перетворюється в діяльність креативно-творчого конструювання нових динамічно-нелінійних ситуацій, складних реальностей, що перетинаються й самовідтворюються. У зв’язку з цим важливо створювати такі умови для учасників освітнього процесу, які сприятимуть розвитку пізнавального інтересу; проєктуванню насиченого, спонукального науково-інформаційного середовища; створенню ситуацій досягнення успіху; цілеспрямованому застосовуванню під час навчання ідеї синергетичного підходу для подолання суперечностей між фундаментально-природничими та соціально-гуманітарними парадигмами.

Соціальна значущість якості освіти для розвитку суспільства, зумовлює пошук освітніх концепцій спрямованих на вирішення актуальних галузевих проблем. STEM-освіта має значний потенціал для розвитку інтегрованого мислення, навиків роботи в команді, підвищення інтересу здобувачів освіти до наук та мотивації їх до вибору однієї з професій у STEM-галузях. У зв’язку з цим необхідно сприяти активній імплементації в освітні програми закладів загальної середньої освіти принципів та засобів SТЕМ-освіти.

Однією з фундаментальних умов успішного впровадження освітніх реформ в Україні та впровадження STEM-програм у закладі освіти є підготовка у закладах вищої освіти та підвищення кваліфікації практикуючого вчителя, адже він є основним рушієм модернізацій у практику. А тому варто приділити значну увагу вивченню інноваційного педагогічного досвіду, розробленню дидактичних матеріалів для інтегрованого вивчення предметів та впровадженню STEM-проєктів, удосконаленню впровадженої моделі підтримки STEM-навчання у системі освіти України.

Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст”, яка була організована та проведена на базі Тернопільського ОКІППО покликана розширити теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога-новатора в контексті освітніх трансформаційних змін та реалізації реформи «Нової української школи». Розпочалася конференція 09 червня 2022 року з вітальних слів учасників і гостей заходу та пленарного засідання в онлайн-форматі (за допомогою програми Meet). 10 червня учасники конференції продовжили свою роботу у секціях.

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» надала можливість науковцям виокреслити актуальні проблеми професійної підготовки сучасного педагога; проаналізувати роль педагога-новатора в контексті освітніх трансформаційних змін; показати особливості впровадження інноваційних технологій навчання в умовах нової української школи та сучасних підходів до формування освітніх програм; обговорити ключові аспекти впровадження елементів екології в освітній процес; визначити можливості реалізації здоров’язбережувальних технологій як чинника формування життєвих цінностей здобувачів освіти; висвітлити постаті та події в контексті вивчення інноваційного процесу.

Напрями роботи конференції:

Актуальні проблеми професійної підготовки сучасного педагога. Інноваційні підходи формування освітніх програм. Педагог-новатор в контексті освітніх трансформаційних змін. Інноваційні технології навчання в умовах нової української школи. Екологія і освіта. Турбота про здоров’я – важлива життєва цінність особистості. Постаті та події в контексті вивчення інноваційного процесу.

Співорганізаторами конференції окрім ТОКІППО, виступили Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Тернопільська обласна рада, Тернопільська обласна військова адміністрація, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Університет Мармара (м. Стамбул, Туреччина), Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидгощ, Польща), Університет третього віку (м. Громадка, Польща), Жешувський університет (м. Жешув, Польща), Католицький університет Ружомберку (м. Ружомберок, Словаччина), Вінницький національний аграрний університет, ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України», Білоцерківський національний аграрний університет, Кременецький ботанічний сад, Криворізький ботанічний сад НАН України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Інститут екології Карпат НАН України, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Західноукраїнський національний університет.

Матеріали доповідей опубліковано у збірнику «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст». Електронний варіант збірника та програми можна завантажити з сайту репозитарію ТОКІППО за покликанням: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/6040

Виявили бажання взяти участь в конференції 120 учасників із 42 навчальних закладів і установ України, а саме: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України, Інститут екології Карпат НАН України, Поліський національний університет, Уманський національний університет садівництва, Національний авіаційний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Кременецький ботанічний сад, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Позашкільний навчальний заклад «Скала-Подільський дитячий парк», Навчально-науковий інститут екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Національний центр «Мала академія наук України», Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району, Фараонівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петропавловської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету», Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області, Бережанський ліцей ім. Богдана Лепкого, Бережанський ліцей №2, Заліщицька державна гімназія, Комунальний заклад позашкільної освіти Козівський будинок дитячої та юнацької творчості «Юність» Козівської селищної ради, Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї» Великогаївської сільської ради Тернопільської області, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Перепельників Зборівського району Тернопільської області, Медведівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Трибухівської сільської територіальної громади Тернопільської області, Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Шипівці Заліщицького району Тернопільської області, Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області; ГО «Екологічний клуб «Край» м. Бережани Тернопільської області.

До оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції було подано 79 заявок щодо публікації наукових праць. Свої наукові здобутки надіслали: 16 докторів наук, професорів, з них: 5 докторів педагогічних наук, 4 доктора біологічних наук, 3 доктора економічних наук, 2 доктора сільськогосподарських наук, доктор історичних наук і доктор з комунікації; 16 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, старші викладачі, викладачі; старші та молодші наукові співробітники; методисти; директори та заступники директорів закладів освіти; керівники гуртків; вчителі загальноосвітніх закладів середньої освіти, завідувач сектору, провідний фахівець, лікар, інші працівники, а також студенти та учениця.

Учасники Конференції висловлюють особливу подяку адміністрації Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за підготовку та організацію Конференції, вважають її актуальною та практично значимою, проведеною на високому науковому рівні.

Останні новини