logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в практиці сучасного виховання

Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в практиці сучасного виховання

25 січня 2022 року в Тернопільському ОКІППО відбулися педагогічні читання для педагогів закладів загальної середньої освіти «Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в практиці сучасного виховання». Організатори – методисти центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Оксана Сидорська та Зоряна Борисюк.

 Методика Марії Монтессорі є актуальною у сучасній системі виховання. Її технологія є моделлю особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. Автор назвала свою методику «системою, де дитина розвивається самостійно, опираючись на дидактично підготоване середовище» та підкреслювала: «Наша мета у вихованні дітей – це сприяти будівництву інтелектуально, емоційно та фізично розвиненої особистості та розкриття її внутрішнього потенціалу».

У ході заходу розглянуто основні принципи педагогічної спадщини Марії Монтессорі. Про світове значення ідей італійського педагога та їх вплив на розвиток педагогічної науки розповіла методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Оксана Сидорська. Філософський аспект гуманістичної педагогіки Монтессорі проаналізував к.п.н., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Руслан Яковишин. Про особливості формування психіки дитини в контексті ідей даної методики розповів Віктор Сіткар, к.п.н., доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Багатим досвідом роботи щодо практичного використання методики Марії Монтессорі в практиці сучасного освітнього процесу поділилась вчитель Монтессорі садочка «Мурашник» міста Тернополя Світлана Матяш. Особливості педагогічної спадщини Марії та специфіку сприйняття її науковцями та практиками розкрила у своєму виступі Зоряна Борисюк, методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти. На ключових принципах духовного виховання акцентувала увагу методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Лілія Мудрик.

Проаналізувавши основні аспекти методики Марії Монтессорі, учасники обговорили можливості практичного використання її наукової спадщини в сучасному освітньому процесі.

Останні новини