logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Педагогічні практики вчителя математики пілотної школи

Педагогічні практики вчителя математики пілотної школи

28 вересня 2022 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти в режимі відеоконференції на платформі Google Meet для учителів математики області, які викладають математику в 5-х класах НУШ  та педагогів закладів освіти – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» проведено круглий стіл «Педагогічні практики вчителя математики пілотної школи». Долучились до участі в заході 65 учителів математики області.

         Мета  проведення заходу полягала  у  впровадженні сучасних підходів до навчання математики з орієнтацією на практичне застосування отриманих знань, реалізацію цілепокладання у контексті компетентнісно зорієнтованої парадигми освіти. Під час проведення заходу учасники мали можливість    оволодіти практичним досвідом роботи, що сприятиме  підвищенню професійної компетентності учителів математики у впровадженні нового Державного стандарту базової середньої освіти в закладах загальної середньої освіти області.

         Учителі математики ознайомились із навчально-методичним комплексом «Математика. 6 клас»  від видавництва «Формула». Представила матеріали Анна Цісаренко, консультантка видаництва . Педагоги мали нагоду дізнатись про особливості  та концепцію  підручника з математики для 6 класу Джона Ендрю Біоса, отримати відповіді на запитання.

Під час створення системи навчання педагогічні працівники орієнтуються насамперед на вимоги, яким вона має відповідати. Зокрема, чи спрямована система на розвиток учня, чи є вона відкритою, об’єктивною, чи мотивує й заохочує здобувачів освіти випробовувати різні способи досягти результату без ризику отримати за це негативну оцінку? Вичерпні відповіді на ці запитання учасникам практикуму надала Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних  наук, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти ТОКІППО. Оксана Ярославівна обґрунтувала психологічні аспекти формування мотиваційної компетентності педагога, детально охарактеризувала чинники, які заохочують учнів до навчально-пізнавальної діяльності та якісно впливають на стимулювання до самооцінювання. Науковець порекомендувала оптимальні шляхи використання запропонованих підходів, а також  запропонувала способи для розроблення власних прийомів щодо розвитку мотиваційної складової школярів із врахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

Про виклики, труднощі, які виникали в ході впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти  та можливі підходи до їх  розв’язання розповіла учасникам  круглого столу  Зубик  Валентина Зіновіївна, учитель математики  Козівського ліцею № 1 . Валентина Зіновіївна ознайомила вчителів із організацією освітнього середовища в класах НУШ,  системою оцінювання учнів 5 класу  та учнів 6 пілотного класу за новим Державним стандартом базової середньої освіти.  Вчителька зупинилася на рівневому оцінюванні, представила досвід оцінювання учнівських робіт, зокрема  проєктів та творчих доробок за допомогою формувального оцінювання.

Методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури ТОКІППО Іванюк Тетяна Георгіївна зупинилась на сучасних підходах до оцінювання  в НУШ, розглянула  компоненти системи оцінювання здобувачів освіти з математики, охарактеризувала інструменти та методи формувального оцінювання в роботі вчителя.

В ході проведення круглого столу вчителі математики області ознайомились із сучасними навчальними практиками навчання математики на прикладах вітчизняного та світового досвіду, також розглянули сучасні інструменти для проведення формувального та підсумкового оцінювання.

Організатори заходу сподіваються, що учасникам круглого столу  стане в нагоді  отриманий теоретичний та практичний досвід, нові методи та окремі нестандартні підходи до викладання математики у розрізі сучасних вимог та  надані навчальні матеріали для подальшого використання у роботі.

Останні новини