logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Перше онлайн-засідання школи педагогічної майстерності «ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021»

Перше онлайн-засідання школи педагогічної майстерності «ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021»

Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті У січні 2021 року було оновлено редакцію Базового компонента дошкільної освіти (наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021р. №33), впровадження якого розпочалося із вересня 2021 року.

Які ж причини спонукали до оновлення БКДО на сучасному етапі? Визнання української дошкільної галузі як сучасної, науково-обґрунтованої та методично забезпеченої ланки освіти, яка відповідає міжнародним стандартам якості освіти. Ключовим поняттям у критеріях оцінки ефективності та якості освіти виступає категорія сформованих у дитини компетентностей, які вказують на можливість активно проявляти особистісні надбання в різних видах діяльності.

Саме про це педагогічні працівники області мали можливість почути на Першому онлайн-засіданні школи педагогічної майстерності «ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021» яке 20 січня цього (2022) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet), мета якого, підвищення майстерності та готовності педагогів ЗДО планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого Стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку, формувати здатність організовувати різні види діяльності дітей та створювати освітнє середовище для розвитку компетентностей дітей, які представлені в освітніх напрямах «Особистість дитини» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» інваріантної та варіативної складових Базового компоненту дошкільної освіти 2021.

Презентувала школу педагогічної майстерності Бачинська Н.Я., методист дошкільної та початкової освіти ТОКІППО, яка розповіла про особливості впровадження в освітній процес Державного стандарту дошкільної освіти. Більш детально зупинилась на сутності характеристики освітнього напряму  «Особистість дитини»: рухова та здоров’язбережувальна компетентності.

Продовжила засідання Жизномірська О.Я, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат психологічних наук, із темою «Особистісна компетентність дитини». Відзначались педагогічні впливи, які повинні забезпечувати цілісніть особистості, яка проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій поведінці.

Зубаль І.М.,  методист дошкільної та початкової освіти ТОКІППО,  зазначила стратегічні завдання освітнього процесу напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Розглядались графічні організатори у роботі з дошкільниками.

Більш детальну інформацію про проведення онлайн-засідання школи педагогічної майстерності, презентації, методичні рекомендації, інформаційні ресурси ви зможете знайти на блозі «Дошкільна освіта Тернопільської області» https://zdo-tokippo.blogspot.com/

Останні новини