logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Проведено вебінар «Компетентнісний потенціал уроків зарубіжної літератури, оцінювання результатів навчальних досягнень учнів»

67 педагогів Тернопільщини стали учасниками вебінару  «Компетентнісний потенціал уроків зарубіжної літератури, оцінювання результатів навчальних досягнень учнів», який було проведено у Тернопільському ОКІППО 15 червня 2022 року.

Стратегічно важливим у викладанні зарубіжної літератури є компетентнісний підхід, що покликаний забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін та викликів. Саме тому проблему упровадження компетентнісно  орієнтованого підходу в навчально-виховний процес на уроках зарубіжної літератури  було розглянуто на вебінарі..

     Учасники вебінару переконалися, що література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. Високе мистецтво слова допомагає читачам усіх вікових груп пізнати великий і складний світ, себе у ньому, осмислювати людські стосунки й знаходити шлях до «країни» Краси та Істини, вибудовувати  там храм Духовності.     

     За підсумками роботи вебінару учасники дійшли висновку, що одне з головних завдань учителя-філолога – потреба навчити учнів гнучкості мислення. А для цього треба більшість занять проводити як уроки мислення, спілкування, де істина постає у вигляді суперечки про істину, як діалог, можливо, навіть без фінальної фрази, тобто підсумку. Під час такого діалогу важливим завданням є прагнення навчити кожну дитину розмірковувати, творчо підходити до розв’язання проблем, знаходити нові, оригінальні рішення, аби відчути задоволення від навчання в цілому й спілкування з художнім твором зокрема.

Останні новини