logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Психологічна майстерня для практичних психологів ЗПТО “Превентивне виховання як важлива форма роботи практичного психолога в ЗПТО”

Психологічна майстерня для практичних психологів ЗПТО “Превентивне виховання як важлива форма роботи практичного психолога в ЗПТО”

Проблема превентивності завжди була і є важливою в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів.

Термін латинського походження «превентивний» означає «запобіжний». Отже, превентивне виховання є випереджальним, застережливим процесом.

Превентивність ж визначається як «спрямованість на запобігання негативних явищ», як «перетворення середовища ризиків на простір можливостей для самореалізації особистості дитини, що дає змогу значно підвищити ефективність виховної роботи, попередити поширення негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі».

             Превентивне виховання як напрямок роботи з учнівською молоддю посідає важливе місце в системі виховної роботи сучасної школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії практичного психолога, соціального педагога, класного керівника, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю учнів.

Саме цим і зумовлена актуальність засідання Психологічної майстерні для практичних психологів ЗПТО, яке відбулося 20 травня 2022 року в онлайн-форматі на тему “Превентивне виховання як важлива форма роботи практичного психолога в ЗПТО.

Олайн- засідання підготовлене та організоване Світланою Демидась, методистом навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи.

Мета засідання полягала у тому, щоб розкрити основні аспекти сутності превентивного виховання учнівської молоді, систему роботи педагогічних працівників освітніх закладів щодо попередження та запобігання асоціальної поведінки учнів, вплив сімейного виховання на формування особистості дитини; сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, консолідація зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу щодо превентивної роботи в ЗПТО.

Зокрема Світлана Демидась, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО акцентувала увагу на питанні про сутність та методи превентивного виховання учнів як психолого-педагогічного аспекту та на основних помилках сімейного виховання, що є значущими для цілісного та «правильного» усвідомлення власного «Я» в соціумі.

Оксана Жизномірська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО розкрила питання превентивного виховання особистості та проаналізувала сучасні підходи до превентивної діяльності підростаючої молоді. Окреслила ключові завдання превентивного виховання, які поставлено перед молодою людиною, що корелюються із її моральними якостями, принципами, цінностями. Запропонувала психологічну техніку «Море» з метою психологічного налаштування, комфорту в онлайн-кімнаті та в подальшому цікавим обговоренням своєї історії, спогаду про приємне, радісне, чутливе, індивідуальне, що супроводжувалося позитивними емоціями, відчуттями, думками учасників чергового засідання.

Ірина Равасевич, кандидат психологічних наук, соціальний педагог ДПТНЗ «Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму» зосередила увагу наорганізації роботи соціального педагога з батьками учнів з питань превентивного виховання.

Лариса Собчак, практичний психолог Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі розкрила питання щодо моделі психолого-педагогічного супроводу превентивного виховання в ЗПТО та окреслила власний досвід роботи з даного питання з учасниками освітнього процесу у своєму закладі.

Інна Сіньковська, завідувач науково-педагогічної бібліотеки ТОКІППО цілісно презентувала рекомендаційний бібліографічний список літератури, новинки психологічних видань з даної теми.

Учасники обмінювалися досвідом, висловлювали щирі подяки, продукували нові ідеї, окреслювали свої бачення щодо подальшої співпраці та ефективної психологічної комунікації.

Дякую усім за розуміння та співпрацю. До нових зустрічей!

Останні новини