logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Заняття школи професійного становлення молодого вчителя математики «Коучинг як інтерактивна технологія в освіті і технологія формування особистості»

Заняття школи професійного становлення молодого вчителя математики «Коучинг як інтерактивна технологія в освіті і технологія формування особистості»

Нова українська школа очікує успішних учителів. які сучасно і фахово викладають предмет. У зв’язку з цим варто говорити про нові ролі учителя, не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня. Одним із завдань консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників  та методистів на сучасному етапі є ознайомлення молодих учителів з інноваційними освітніми технологіями, які допоможуть розкрити внутрішній потенціал особистості учня, його розвиток  через зацікавлення у навчанні й відповідальне ставлення до нього.

05 листопада 2021 року в Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу Google Meet, відповідно до плану роботи інституту, проведено онлайн-заняття школи професійного становлення молодого  вчителя математики  «Коучинг як інтерактивна технологія в освіті і технологія формування особистості» .

Мета заходу полягала у розкритті пoняття кoучингу, аналізу oсoбливoстей кoучингoвoї технoлoгiї в кoнтекстi oсвiти, обгрунтуванні дoцiльності її викoристaння в освітньому процесі, характеристиці особливостей застосування технології коучингу у процесі викладання математики; сприяння підвищенню рівня професійного зростання та розвитку фахової майстерності педагогів.

Психологічні особливості використання інноваційної технології коучингу у навчанні та індивідуально-особистісному розвитку школярів охарактеризував Кавецький В. Є., в. о. завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.  Віктор Євгенович розкрив суть коучингу, складові процесу взаємодії коуча з учнем, функційні обов’язки та ролі коуча-учителя, основні стадії коучингової діяльності, техніки, котрі сприяють  зміні мислення учнів, почуттів і поведінки. Він зазначив, що мета коуча в тому, щоб допомогти учневі повірити у власні  сили, розкрити здібності, орієнтуватися на досягнення і забезпечувати успіх в навчанні.

У рамках роботи заходу було порушено проблеми підвищення ефективності навчального процесу з математики за допомогою сучасної коучинг-технології (Іванюк Т.Г., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО). Тетяна Георгіївна розглянула мету, цілі, принципи, правила, базові етапи, методи, основні інструменти коучингу та особливості їх використання для системного супроводу зростання учня, спрямованого на ефективне досягнення важливих для нього цілей в конкретні терміни. Також методист зупинилась на питанні  використання системи запитань у практиці роботи учителя математики як одного з інструментів технології коучингу. У виступі доповідач розглянула цілі і способи постановки запитань, види запитань, функції відкритих запитань, сучасні вимоги їх конструювання, систему запитань Блума. З власного досвіду Тетяна Георгіївна змоделювала урок математики, на якому доцільно використати дієві інструменти коучингу: чотири види питань, інтелект-карти, шкалу розвитку, стратегію Діснея тощо.

Майстер-клас «Як розкрити творчий потенціал особистості кожного школяра на уроках математики засобами коучинг-технології» провела Лисобей Л. В., вчитель математики Тернопільської Української гімназії ім. Івана Франка. Людмила Василівна продемонструвала як використовує на уроках математики шкалу розвитку, конструктор пазлів, метод «Чотири кути», прийом «Асоціативний ряд», колесо балансу. Вчителька зазначила, що основною метою коуч-технологій є здатність учня створити позитивний ряд власних переконань: хочу, можу, вірю, роблю, маю результат.

Практикум з використання коучингових інструментів у підготовці до ЗНО(ДПА) з математики провела  Берегуля О. Р., вчитель Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради. Вчитель продемонструвала  як, складаючи шкалу успіху та лінію часу, учень може оцінити власні можливості і сформувати ефективну стратегію, відновити та структурувати знання, повторити матеріал курсу математики, ефективно підготуватись до ЗНО та отримати бажаний результат.

Учасники школи відзначили, що в процесі застосування коучинг-технологій учні знаходять свій унікальний спосіб досягнення мети. А коуч  створює креативну атмосферу, особливий простір пошуку альтернатив,  атмосферу  довіри,  де  учень відчуває  увагу  до власних  ідей  та працює  з  творчим ентузіазмом.

Інформацію про проведений захід, інформаційні матеріали (презентації) та методичні рекомендації розміщено у віртуальному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».

 

Останні новини