logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Про завершення дослідно-експериментальної роботи ,,Впровадження Української Хартії вільної людини                      в освітній процес”

Про завершення дослідно-експериментальної роботи ,,Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес”

Сьогодні виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання створити нову парадигму цінностей, на яку буде орієнтуватись сучасна молодь. Сучасна людина шукає себе, стоїть перед майбутнім, невпевнено і вразливо дивиться уперед, має досвід засліплення і прозріння, захоплення і розчарування, піднесення і духовного упадку. Нашим завданням є показати впевненість у доброму майбутньому через призму мудрості і любові, віри і надії, краси і добра, що є фундаментом людяності.

Виховання та освіта – це першооснова для будь-яких змін у нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу.

В умовах швидкого оновлення знань відбувається руйнування старої системи цінностей. Україні потрібна нова, реально інтегрована в європейський, а отже, в глобальний простір система освіти, в центрі уваги якої було б завдання розвивати вільну і мислячу людину, що прагне володіти якісними знаннями, конкурентними у світі, спираючись при цьому на багату духовну спадщину власного народу.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у переорієнтації учнівської молоді та педагогічного колективу на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого системного розвитку людини як суб’єкта діяльності, розвитку іі особистості, індивідуальності.

Актуальність дослідження

Сучасним прикладом системного окреслення духовних, моральних, патріотичних цінностей українця є Українська Хартія вільної людини, автори якої пропонують нам 10 орієнтирів  і три принципи, яких слід дотримуватись кожному українцеві, щоб жити як «вільна людина у вільній країні».

Людина прагне бути вільною, бо саме свобода надає сенсу, гідності та цінності людського життя. Це і є дорога до щастя, до якого ми покликані.

Сьогодні назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування УХВЛ для розроблення методики формування світоглядної системи цінностей майбутнього українця і мережі фахівців, які її будуть застосовувати на практиці. Ця система значно підсилить ефективність впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

З вересня 2020 року Бучацький ліцей імені Святого Йосафата, Бучацький ліцей, Заліщицька  державна гімназія, Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, обласний ліцей ,,Знамення”, комунальний заклад «Великобірківський ліцей ім. Степана Балея”, Тернопільська Українська гімназія  ім. І.Франка були  залучені до проведення інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».

Метою проведення експерименту стало  розроблення, апробація і впровадження методики викладання духовних та моральних цінностей із використанням моделі структурованих ціннісних орієнтирів Хартії та експериментальна перевірка її ефективності в освітньому процесі.

         Об’єкт дослідження

Об’єктом дослідження було формування духовних і моральних цінностей учнів на основі моделі структурованих ціннісних орієнтирів Хартії, педагогічні закономірності її застосування в освітньому процесі.

Предметом дослідження  стала методика формування духовних і моральних цінностей учнів на основі моделі структурованих ціннісних орієнтирів Хартії в освітньому процесі.

Завдання проведення експерименту:

 • - розробити методику формування духовних і моральних цінностей учнів в освітньому процесі із застосуванням моделі структурованих ціннісних орієнтирів Хартії;
 • - визначити критерії та показники оцінки ефективності розробленої методики формування духовних і моральних цінностей Хартії;
 • - оцінити вихідний та завершальний рівень духовної і морально-етичної, громадянської, національно-патріотичної компетентностей учнів;
 • - апробувати комплекс навчальних та виховних заходів із формування в свідомості учнів духовних і моральних цінностей, викладених у Хартії, в освітньому закладі.

Науковий консультант – Вітенко Ігор Михайлович, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти, кандидат географічних наук.

Координатори:

 • Ковалик Ігор Михайлович, провідний фахівець Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, голова ГО «Гуртом!»;
 • Хома Світозара Олегівна, завідувач центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Коротюк Зоряна Михайлівна, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Система роботи з виховання духовних, моральних цінностей з використанням ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини значно підсилить ефективність впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

 

 

 

Останні новини