logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Обласна методична студія  «Реалізація засад НУШ засобами виховних технологій»

Обласна методична студія «Реалізація засад НУШ засобами виховних технологій»

Виховувати дітей, які з’явилися в світ зі смартфонами в руках, як вільну людину і яка б вибрала шлях будівника успішної української держави – звичними підходами малоефективно, тому необхідно застосовувати інновації, які викликають інтерес учня до цінностей ствердження свого народу в державу.

Ці та інші важливі освітні питання були предметом розгляду та обговорення обласної методичної студії «Реалізація засад НУШ засобами виховних технологій», учасниками якої були методисти центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО; консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які відповідають за питання виховної роботи та позашкільної освіти; заступники директорів з виховної роботи; голови методичних об’єднань педагогів-організаторів, класних керівників.

На заході виступила Світозара Хома, завідувачка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти інституту, яка акцентувала увагу присутніх на тому, що сьогодні педагоги повинні шукати нові сучасні виховні  технології, які справді дають результат. Під інноваціями у вихованні розуміють процес створення, поширення нових засобів (нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по-іншому, а також результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань різноманітних педагогічних проблем: оригінальні виховні ідеї, нові виховні технології, форми і методи виховання. Поряд з поняттям інновації у вихованні вживається термін «інноваційні виховні технології», спрямовані на розвиток духовних здібностей учнів як вирішальних для розвитку ціннісної системи людини.

Запропонувала учасникам студії сучасні, дієві технології формування виховного простору сучасної школи. Також вони отримали методичні рекомендації, корисні посилання на нові нормативні документи та матеріали до проведення Тижня Незалежності України, Дня знань та Першого уроку.

Тетяна Сергуніна,в. о. заступника директора ТОКІППО,                     в. о. заступника директора ТОКІППО,кандидат філологічних наук, доцент, детально висвітлила питання формування суспільних цінностей здобувачів освіти в сучасних умовах, декларуючи думку про те, що виховання – це цілеспрямована діяльність, яка здійснюється в системі освіти, орієнтована на створення умов для розвитку духовності зростаючої особистості на основі загальнолюдських і національних цінностей, надання допомоги в життєвому самовизначенні, громадянській і професійній компетентності та цілісній самореалізації.

Саме цінності є інтегративним, стрижневим утворенням у ціннісному ставленні людини до себе та інших, ознаками якого є спрямованість на прояв в учнів власної гідності, поваги до інших та відповідальності за вчинки у своєму житті, готовність здійснювати моральний вибір та керуватися ним у повсякденній діяльності й спілкуванні.

Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, спонукають нас до розуміння надважливості цінностей громадянської освіти. Усе більше звертаємося до понять, що лежать в основі побудови навчання на цінностях: відповідальність, рівність, права людини, демократія, повага до різноманіття, повага до людської гідності. Усе глибше обговорюємо їх практичне значення й користь, приходимо до спільного розуміння їхньої сутності, усвідомлюємо, чому вони важливі для кожного громадянина.

Оксана Сесик, методист центру виховної роботи,                                         захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО, розповіла про створення безпечного освітнього середовища як одне з ключових завдань Нової української школи й
відзначила, що виховання – це наскрізний процес, який формує цінності, здатність впоратися з невизначеністю та складністю, уміння вчитися, підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, співпереживати і конструктивно вирішувати конфлікти.

Тому вкрай важливим є створення безпечного освітнього середовища. Це одне з ключових завдань Нової української школи, яке ось уже кілька років поспіль активно вивчається найвищими державними освітніми інституціями.

Методист докладно проаналізувала нормативні документи, у яких відображено основні аспекти щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища та які освітянам необхідно враховувати у своїй роботі.

Ірина Музика, заступник директора НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2-ДНЗ м. Хоростків», проілюструвала різнобічні виховні технології в системі роботи заступника директора.

У практиці роботи школи впроваджуються такі виховні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до  навколишнього світу. 

Олег Ковальчук, директор СЮТ м. Тернополя, член Всеукраїнської асоціації працівників позашкільної освіти, презентував присутнім вектори якості та успіху позашкільної освіти. Відзначив, що процеси децентралізації орієнтують діяльність закладів позашкільної освіти на узгодження з потребами територіальних громад. Для формування ефективної комунікативної стратегії закладу позашкільної освіти з громадськістю варто розглянути напрями налагодження партнерської взаємодії  між педагогічним колективом закладу позашкільної освіти і громадськістю, органами влади як орієнтири для вироблення шляхів налагодження конструктивної взаємодії.

Наголосив, що наказом Міністерства освіти і науки від 05 січня 2021 року №17 затверджено Типову освітню програму закладу позашкільної освіти, а також наказом Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 року № 01-11/78 затверджені методичні рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти.

Щиро дякуємо спікерам та учасникам заходу за конструктивну, плідну діяльність та активну співпрацю.

Останні новини